فایل ورد بررسي ساختار و خواص مکانيکي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربني St37 به روش جوشکاري مقاومتي نقطه اي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ساختار و خواص مکانيکي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربني St37 به روش جوشکاري مقاومتي نقطه اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ساختار و خواص مکانيکي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربني St37 به روش جوشکاري مقاومتي نقطه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ساختار و خواص مکانيکي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربني St37 به روش جوشکاري مقاومتي نقطه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ساختار و خواص مکانيکي اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربني St37 به روش جوشکاري مقاومتي نقطه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر مشابه به روش جوشکاری مقاومتی دو ورق فولاد زنگنزن304) SS (و فولاد سادهکربنی St37) CS (پرداخته شدهاست. در این بررسی همه پارامترها بغیر از جریان ثابت نگه داشتهشده و تاثیر آن روی اندازه دکمه جوش، ماکزیمم نیرو در آزمون کشش- برش و انرژی شکست بررسی شدهاست. بررسیهای ماکروساختاری نشان میدهد که به دلیل هدایت حرارتی کمتر و مقاومت الکتریکی بیشتر فولاد زنگ نزن در مقایسه با فولاد ساده کربنی، شکل دکمه جوش نامتقارن است و اندازه دکمه جوش در طرف فولاد زنگ نزن، اندکی بزرگتر از طرف فولاد ساده کربنی است. مشخصات اصلیجوش شامل تشکیل مارتنزیت در دکمه جوش، رشد دانه و تشکیل مارتنزیت در نزدیکی مرز ذوب در طرف فولاد ساده کربنی و رشد دانه و بوجود آمدن منطقه ذوب جزیی در طرف فولاد زنگ نزن است که تشکیل مارتنزیت در دکمه جوش توسط دیاگرام شیفلر تخمین زده شد و توسط تصاویر میکروسکوپی و آزمون ریزسختی سنجی، تایید گردید. و همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش جریان جوشکاری، اندازه دکمه جوش، ماکزیمم نیرو و انرژی شکست افزایش مییابند.

توضیحات بیشتر