فایل ورد بررسي مشخصات ريزساختاري و خواص مکانيکي آلياژ تنگستن سويج شده

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مشخصات ريزساختاري و خواص مکانيکي آلياژ تنگستن سويج شده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مشخصات ريزساختاري و خواص مکانيکي آلياژ تنگستن سويج شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مشخصات ريزساختاري و خواص مکانيکي آلياژ تنگستن سويج شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مشخصات ريزساختاري و خواص مکانيکي آلياژ تنگستن سويج شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آلیاژهای تنگستن کاربرد گستردهای در ساخت ابزار برش و صنایع حساس از جمله پدافند نظامی، گلوله، زرههاو ... دارند. خواص مکانیکی آلیاژ از جمله سختی و استحکام، در این موارد از اهمیت بالایی برخوردار است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسهی تغییر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ با ترکیب شیمیایی Fe5 / 2Ni-8W-5 / 89 پس از کار مکانیکی سویج ) swaging ( روی نمونه است. نتایج حاصل از آزمون کششنمونهی اولیه استحکام تسلیم MPa 718 ، استحکام نهایی MPa 842 و درصد ازدیاد طول 95 / 19 % را گزارش نمود. با اعمال 35 % کار مکانیکی سویج روی نمونه، مقادیر مذکور به ترتیب به MPa 1386 ، MPa 1420 و69 / 9 % تغییر یافت. بررسی متالوگرافی نمونه در دو مقطع عرضی و طولی، کشیدگی دانهها در جهت اعمال نیروحین عملیات سویج را به وضوح به نمایش گذاشته است. نتایج حاصل از آزمون سختی افزایش سختی از مرکز تا سطح نمونه را گزارش نمود. چگالی آلیاژ پس از کار مکانیکی به مقدار قابل ملاحظهای افزایش یافته است.بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در سطح شکست، وقوع شکست نرم در زمینهی آلیاژ و شکست کلیواژ در دانههای تنگستن را نمایش داد. نتایج حاصل از تمام بررسیها، تاثیر قابل توجه عملیات مکانیکی سویج بر بهبود خواص مکانیکی آلیاژ مورد بررسی را تایید نمود

توضیحات بیشتر