فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير ذرات اکسيد نيکل نانو متري و ميکروني بر خواص مکانيکي و الکتريکي لايه آند مورد استفاده درپيل سوختي اکسيد جامد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير ذرات اکسيد نيکل نانو متري و ميکروني بر خواص مکانيکي و الکتريکي لايه آند مورد استفاده درپيل سوختي اکسيد جامد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير ذرات اکسيد نيکل نانو متري و ميکروني بر خواص مکانيکي و الکتريکي لايه آند مورد استفاده درپيل سوختي اکسيد جامد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير ذرات اکسيد نيکل نانو متري و ميکروني بر خواص مکانيکي و الکتريکي لايه آند مورد استفاده درپيل سوختي اکسيد جامد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و مقايسه تاثير ذرات اکسيد نيکل نانو متري و ميکروني بر خواص مکانيکي و الکتريکي لايه آند مورد استفاده درپيل سوختي اکسيد جامد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوهش برای بررسی اثر اندازه ذرات پودرهای اکسید نیکل بر خواص آند، کامپوزیتهای آندی با درصدهای وزنی مختلفی از اکسید نیکل با اندازه نانومتری و میکرونی و درصد وزنی یکسان از تخلخلزا )گرافیت( تولید شدند.در این راستا تنها تفاوت موجود بین کامپوزیتهای آندی اندازه ذرات اکسیدهای نیکل مورد استفاده میباشد. جهت آماده سازی ترکیب آند، پودرهای 8YSZ ، NiO و گرافیت با درصدهای وزنی به ترتیب 8 / 26 ، 2 / 40 و 33به مدت 4 ساعت توسط دستگاه آسیاب سایشی با یکدیگر مخلوط شدند. درصد وزنی اکسید نیکل با تغییرات کاهشی 25 درصدی از 100 درصد اکسید نیکل با اندازه ذرات میکرونی به 100 درصد اکسید نیکل با اندازه ذراتنانویی تغییر داده شد. بعد از فرآیند خشکسازی پودرها، نمونهها به روش پرس خشک شکلدهی و در دمای Co1450 و زمان 2 ساعت سینتر شدند. استحکام مکانیکی با استفاده از روش حلقه روی حلقه و تکرارپذیری داده-ها با تعیین مدول ویبال و در نهایت هدایت الکتریکی کامپوزیتهای آندی بعد از احیا به روش تست چهارپروبی دردمای محیط تعیین شد. نتایج استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی آندهای متخلخل نشان داد که با افزایش درصد اکسید نیکل با اندازه ذرات نانومتری، استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی همزمان افزایش مییابد

توضیحات بیشتر