فایل ورد بررسيهاي برونتني هيدروکسيآپاتيت جايگزين شده با سيليسيم سنتز شده از پوسته تخم مرغ

لینک دانلود

 فایل ورد بررسيهاي برونتني هيدروکسيآپاتيت جايگزين شده با سيليسيم سنتز شده از پوسته تخم مرغ دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسيهاي برونتني هيدروکسيآپاتيت جايگزين شده با سيليسيم سنتز شده از پوسته تخم مرغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسيهاي برونتني هيدروکسيآپاتيت جايگزين شده با سيليسيم سنتز شده از پوسته تخم مرغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسيهاي برونتني هيدروکسيآپاتيت جايگزين شده با سيليسيم سنتز شده از پوسته تخم مرغ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش از پوستهی تخم مرغ کلسینه شده به عنوان منبع کلسیم برای سنتز هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با سیلیکون ا ستفاده شد. به منظور برر سی خواص برونتنی آزمون غوطهوری در سیال شبیه سازی شدهی بدن، آزمون بقای سلولی، آزمون آلکالین فسفاتاز و آزمون کشت میکروب استفاده شد. آزمون بقای سلولی نشان داد که بهترین نتایج برای نمونه %wt 8.0 SiHAبه دست آمده است. آزمون آلکالین فسفاتاز نیز نشان داد که ترشح آلکالین فسفاتاز در نمونه 8/0 درصد وزنی بیشتر از بقیه است که بیانگر تمایز به استیوبلاست بیشتر در این نمونه است. همچنین آزمون کشت میکروبی نشان داد که استفاده از پوستهی تخم مرغ به خاطر وجود مقادیر اندکی از استرانسیم در ساختار باعث بهبود خاصیت آنتیباکتریال نیز میشود.

توضیحات بیشتر