فایل ورد بهينهسازي پارامترهاي روش سل-ژل به منظور توليد نانو ذرات مغناطيسي CoFe2O4

لینک دانلود

 فایل ورد بهينهسازي پارامترهاي روش سل-ژل به منظور توليد نانو ذرات مغناطيسي CoFe2O4 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينهسازي پارامترهاي روش سل-ژل به منظور توليد نانو ذرات مغناطيسي CoFe2O4  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينهسازي پارامترهاي روش سل-ژل به منظور توليد نانو ذرات مغناطيسي CoFe2O4،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينهسازي پارامترهاي روش سل-ژل به منظور توليد نانو ذرات مغناطيسي CoFe2O4 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نانو ذرات مغناطیسی CoFe2O4 به دلیل نفوذپذیری مغناطیسی عالی در سالهای اخیر کاربردهای ویژهای به خود اختصاص دادهاند. در این بین سل-ژل به عنوان یکی از بهترین روشهای سنتز نانو ذراتشناخته شده است. از این رو در این پژوهش سعی شد تا نانو ذرات CoFe2O4 با استفاده از این روش تولید شوند. لذا از نوناهیدرات- نیترات آهن III) 9H2O-3)NO3(Fe (و هگزا هیدرات- نیترات کبالت II(6H2O-2)NO3(Co (به ترتیب به عنوان مواد اولیه پایه آهن و کبالت تحت اتمسفر هیدروژن استفاده شد. در این مرحله به منظور دستیابی به بهترین شرایط از نظر اندازه و شکل نانو ذرات سنتز شده، این فرایند در حضور درصدهای مختلف آگاروز انجام شد. به این منظور بررسی تاثیر حضور آگاروز، گروههای عاملی تمامی نانو ذرات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR (مورد شناسایی قرار گرفتند. علاوه بر آن مورفولوژی ذرات تولید شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM (بررسی شد و در نهایت شرایط بهینه از نظر میزان حضور آگاروز مشخص گردید. در این بین محصولات با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD (مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل تشکیل نانو ذراتCoFe2O4 را به خوبی تایید کردند.

توضیحات بیشتر