فایل ورد پارامترهاي موثر بر آبکاري الکتريکي نيکل با استفاده از الگوي تحليل سلسله مراتبي AHP

لینک دانلود

 فایل ورد پارامترهاي موثر بر آبکاري الکتريکي نيکل با استفاده از الگوي تحليل سلسله مراتبي AHP دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پارامترهاي موثر بر آبکاري الکتريکي نيکل با استفاده از الگوي تحليل سلسله مراتبي AHP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پارامترهاي موثر بر آبکاري الکتريکي نيکل با استفاده از الگوي تحليل سلسله مراتبي AHP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پارامترهاي موثر بر آبکاري الکتريکي نيکل با استفاده از الگوي تحليل سلسله مراتبي AHP :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ایجاد پوشش نیکل به روش آبکاری الکتریکی یکی از متداول ترین فرایندهای پوشش دهی می باشد. مقاومت به خوردگی خوب نیکل به دلیل تشکیل اکسید نیکل که یک لایه ی پسیو محسوب می شود، باعث محافظت از زیر لایه می گردد. در پروژه حاضرپس از بررسی عوامل موثر بر آبکاری الکتریکی نیکل و بررسی دو روش مستقیم و پالسی، با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ( به بررسی ارجحیت اثر این عوامل بر پوشش ایجاد شده پرداخته شد. به همین منظور چهار پارامتر چگالی جریان، چرخهکاری، فرکانس و دمای محلول الکترولیت از بین عوامل موثر انتخاب شدند و با استفاده از الگوی سلسله مراتبی ) AHP ( مورد بررسیقرار گرفتند که در نهایت با توجه به نظر متخصصین مختلف مشخص شد که چرخه کاری و چگالی جریان بیشترین اثر را بر روی کیفیت و کمیت پوشش ایجاد شده دارند. که با توجه به نتایج مشاهده شد که چرخه کاری اثر بیشتری در بهبود کیفیت پوشش دارد.

توضیحات بیشتر