فایل ورد پوشش دادن پودر آلومينيم با پليوينيلالکل براي جلوگيري از اکسيداسيون ذرات آلومينيوم و استفاده بهعنوان سوخت جامد

لینک دانلود

 فایل ورد پوشش دادن پودر آلومينيم با پليوينيلالکل براي جلوگيري از اکسيداسيون ذرات آلومينيوم و استفاده بهعنوان سوخت جامد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پوشش دادن پودر آلومينيم با پليوينيلالکل براي جلوگيري از اکسيداسيون ذرات آلومينيوم و استفاده بهعنوان سوخت جامد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پوشش دادن پودر آلومينيم با پليوينيلالکل براي جلوگيري از اکسيداسيون ذرات آلومينيوم و استفاده بهعنوان سوخت جامد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پوشش دادن پودر آلومينيم با پليوينيلالکل براي جلوگيري از اکسيداسيون ذرات آلومينيوم و استفاده بهعنوان سوخت جامد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پودر آلومینیم بهدلیل دارا بودن آنتالپی سوختن بالا و اکسایش شدیدا گرمازا یکی از بهترین گزینهها جهت استفاده بهعنوان سوختهای جامد محسوب میشود. اما احتراق موثر این ماده بهدلیل وجود لایهی بسیار مقاوم اکسیدی در سطح آن یک مشکل اساسی محسوب میشود. برای رفع این مشکل، در این تحقیق، پودرهای آلومینیم خالص تجاری توسط محلول دیمتیلسولفوکسید اشباعشده از پلیوینیلالکل (PVA (پوشش داده شدند. با این روش، اکسید سطحی آلومینیم حذف و با لایهی نازکی از پلیوینیلالکل جایگزین میشود. تشکیل پلیوینیلالکل در سطح پودر آلومینیم توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (SEM-FE (و طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (IR-FT (تایید شد. جهت بررسی اثر پوشش بر واکنشپذیری، واکنش پودر آلومینیم با محلول اسید کلریدریک و اسید نیتریک در غلظتها و دماهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که در تمامی غلظتها و دماهای مورد مطالعه پودر آلومینیم پوشش داده شده با PVA سریعتر از پودر بدون پوشش وارد واکنش شده و آزاد شدن گاز هیدروژن در مدت زمان کوتاهتری به اتمام میرسد. همچنین با افزایش غلظت محلول و دمای واکنش، زمان واکنش به شدت کاهش مییابد.

توضیحات بیشتر