فایل ورد پيش بيني سختي و چگالي فولاد زنگنزن L316 تف جوشي شده به روش متالورژي پودر

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني سختي و چگالي فولاد زنگنزن L316 تف جوشي شده به روش متالورژي پودر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني سختي و چگالي فولاد زنگنزن L316 تف جوشي شده به روش متالورژي پودر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني سختي و چگالي فولاد زنگنزن L316 تف جوشي شده به روش متالورژي پودر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني سختي و چگالي فولاد زنگنزن L316 تف جوشي شده به روش متالورژي پودر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فولاد زنگنزن L 316 تولید شده به روش متالورژی پودر تحت تاثیر پارامترهای دما، زمان و فشار پرداخته شد. بدین منظور دماهای 1300 ، 1345 و 1390 درجه سانتیگراد، زمانهای 40 ، 60 و 80 دقیقه وفشارهای 400 ، 500 و 600 مگاپاسکال انتخاب شد. به منظور جلوگیری از اکسیداسیون بین دانهها، از کربن فعال شده به عنوان اتمسفر تفجوشی استفاده شد. برای طراحی و تحلیل آزمایشهای موجود، نرم افزار Design-Expert و روش تحلیل واریانس ( ANOVA ( به کار گرفته شد. چگالی و سختی نمونههای تفجوشی شده، اندازهگیری و جهت بررسی تخلخلها از میکروسکوپنوری استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، میزان چگالی در دمای C 1390 ، زمان 80 دقیقه و فشار 600 مگاپاسکال دارای بالاترین مقدار ) 89 %( بوده و نمونه تفجوشی شده با این شرایط، سختی 5 / 53 راکول A را دارد. همچنین با مقایسه نتایج بدست آمده با پژوهشهای مشابه، مشخص گردید که سختی و چگالی نمونههای تف جوشی شده در اتمسفر کربن فعال مقادیر تقریبا برابر و حتی بالاتری را نسبت به نمونه های تف جوشی شده در اتمسفرهای نیتروژن و هیدروژن دارند

توضیحات بیشتر