فایل ورد تاثير اضافه کردن آلومينيوم بر رفتار خوردگي دما بالاي فولادهاي زنگ نزن مقاوم به حرارت کروم نيکل دار در محيط حاوي - SO2

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اضافه کردن آلومينيوم بر رفتار خوردگي دما بالاي فولادهاي زنگ نزن مقاوم به حرارت کروم نيکل دار در محيط حاوي - SO2 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اضافه کردن آلومينيوم بر رفتار خوردگي دما بالاي فولادهاي زنگ نزن مقاوم به حرارت کروم نيکل دار در محيط حاوي - SO2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اضافه کردن آلومينيوم بر رفتار خوردگي دما بالاي فولادهاي زنگ نزن مقاوم به حرارت کروم نيکل دار در محيط حاوي - SO2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اضافه کردن آلومينيوم بر رفتار خوردگي دما بالاي فولادهاي زنگ نزن مقاوم به حرارت کروم نيکل دار در محيط حاوي - SO2 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دهانه کنورترهای مجتمع مس سرچشمه از چهار قطعه فولاد زنگ نزن مقاوم به حرارت (Fe-25Cr-12Ni) ساخته شده است. این قطعات در معرض گازهای خروجی حاوی 2SO در دمای 1100 قرار دارند و دچار اکسیداسیون و سولفیداسیون در این دمامیشوند. در این تحقیق رفتار خوردگی دما بالای نمونههای بدون آلومینیوم و دارای مقادیر مختلف آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی رفتار خوردگی دما بالا، آزمایش اکسیداسیون سولفیداسیون در دمای 1100 در اتمسفر حاوی 5% گاز - 2SOبه مدت 100 ساعت بر روی نمونههای تهیه شده از این آلیاژها انجام و سپس تغییر وزن نمونهها اندازهگیری شد. با استفاده ازدستگاه تفرق اشعه ایکس) XRD ( و میکروسکوپ الکترونی روبشی) SEM (، نوع و ساختار پوسته تشکیل شده بررسی شد. نتایج نشان داد که در نمونه بدون آلومینیوم، پوسته محافظ 3O2Cr تشکیل نشده است و در نمونههای آلومینیوم دار لایه آلومینا) 3O2Al ( تشکیل شده است. با افزودن آلومینیوم به میزان 5،3 و 8 درصد وزنی به این آلیاژ، مقاومت به خوردگی دما بالا به ترتیب 53و64و71درصد نسبت به آلیاژ بدون آلومینیوم به دلیل تشکیل لایه محافظ آلومینا ) 3O2Al ( افزایش یافت

توضیحات بیشتر