فایل ورد تاثير اضافه کردن مقدار جزيي مس بر ريزساختار، خواص مکانيکي و قابليت شيشهاي شدن آلياژ x cux-100)6B15C2Y14Mo15Cr7Co41(x=0, 0.25 at

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اضافه کردن مقدار جزيي مس بر ريزساختار، خواص مکانيکي و قابليت شيشهاي شدن آلياژ x cux-100)6B15C2Y14Mo15Cr7Co41(x=0, 0.25 at دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اضافه کردن مقدار جزيي مس بر ريزساختار، خواص مکانيکي و قابليت شيشهاي شدن آلياژ x cux-100)6B15C2Y14Mo15Cr7Co41(x=0, 0.25 at  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اضافه کردن مقدار جزيي مس بر ريزساختار، خواص مکانيکي و قابليت شيشهاي شدن آلياژ x cux-100)6B15C2Y14Mo15Cr7Co41(x=0, 0.25 at،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اضافه کردن مقدار جزيي مس بر ريزساختار، خواص مکانيکي و قابليت شيشهاي شدن آلياژ x cux-100)6B15C2Y14Mo15Cr7Co41(x=0, 0.25 at :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فلزات شیشهای حجیم )sBMG ،) فلزاتی هستند که در سرعتهای سرد کردن بالا تولید شده و ساختار آنها آمورف است. آلیاژهای آمورف پایه آهن به دلیل خواص بسیار ویژه مهندسیشان از قبیل استحکام، سختی و مقاومت بهخوردگی بسیار بالا و قیمت پایینتر نسبت به آلیاژهای شیشهای دیگر و کاربردهای گسترده در زمینههای مهندسی، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. این مواد در کشش و همچنین در فشار رفتار ترد یا تقریبا ترد از خود نشان میدهندکه این مشکل میتواند کاربرد مهندسی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی پراش اشعه ایکس ) XRD (، تست فشار، متالوگرافی، بررسی درصد حجمی تخلخل )به کمک نرم افزار MIP (، نمودار آنالیز حرارتی( DSC ( و انرژی اکتیواسیون، تاثیر اضافه کردن مقدار جزیی مس بر روی خواص مکانیکی، ریزساختار و قابلیتشیشهای شدن آلیاژ آمورف توده )6B15C2Y14Mo15Cr7Co41Fe( با بیشترین قابلیت شیشهای شدن در میان آلیاژهای پایه آهن، بررسی شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد با اضافه کردن 0.25 = X درصد اتمی مس، درصد تخلخل و گرمای تبلور کاهش یافته است ولی انرژی اکتیواسیون افزایش و خواص مکانیکی به شدت بهبود مییابد. دلایل این تغییرات با توجه به تاثیر مس بر قابلیت شیشه ای شدن، تبلور جزیی و ریزساختار مورد بررسی قرار گرفته است

توضیحات بیشتر