فایل ورد تاثير اعمال جريان الکتريکي بر ساختار انجمادي آلومينيوم خالص

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اعمال جريان الکتريکي بر ساختار انجمادي آلومينيوم خالص دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اعمال جريان الکتريکي بر ساختار انجمادي آلومينيوم خالص  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اعمال جريان الکتريکي بر ساختار انجمادي آلومينيوم خالص،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اعمال جريان الکتريکي بر ساختار انجمادي آلومينيوم خالص :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر، تاثیر اعمال جریان الکتریکی بر ساختار ریختگی فلز آلومینیوم خالص مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق،بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فلز به کمک اصلاح ریزساختار از نظر شکل و اندازه دانه بوده است. طی این آزمایشات، با کنترل پارامترهایتاثیرگذار مانند دمای ذوبریزی، جنس قالب و شرایط محیطی انجماد، نحوهی اثرگذاری شدت آمپر بر ساختار فلز بررسی شده است. به اینمنظور، پس از فرآیند ریختهگری تحت شرایط مشخص، نمونهها آمادهسازی و متالوگرافی شده و تصاویر ماکروسکوپی از مقاطع آنها مورد بررسیو مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ساختار ماکروسکوپی فلز در اثر اعمال جریان الکتریکی، دانهبندی ریزتری پیدامیکند و این اثر با افزایش شدت جریان، محسوستر خواهد شد. در بخش دیگری از این تحقیق، به بررسی نحوه قرارگیری الکترود در مذابحین اعمال جریان الکتریکی پرداخته شده و پس از بررسیها مشخص شد که به منظور اثر گذاری بیشتر جریان، بهتر است که الکترودها بصورت عمودی در قسمت بالایی مذاب قرار بگیرند

توضیحات بیشتر