فایل ورد تاثير پارامتر چگالي جريان بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي نيکل- موليبدن توليد شده به روش رسوب دهي الکتريکي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پارامتر چگالي جريان بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي نيکل- موليبدن توليد شده به روش رسوب دهي الکتريکي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پارامتر چگالي جريان بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي نيکل- موليبدن توليد شده به روش رسوب دهي الکتريکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پارامتر چگالي جريان بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي نيکل- موليبدن توليد شده به روش رسوب دهي الکتريکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پارامتر چگالي جريان بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي نيکل- موليبدن توليد شده به روش رسوب دهي الکتريکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش پوشش های آلیاژی نیکل-مولیبدن به روش رسوب دهی الکتریکی با اعمال جریان مستقیم در محیط اسیدی) 4 pH )با چگالی جریانهای مختلف2,4,6 و 8 آمپر بر دسی متر مربع( تولید شد. اثر پارامتر چگالی جریان بر مورفولوژی، ترکیب شیمیایی و مقاومت به خوردگی پوشش های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. از میکروسکوپ نوری به منظور بررسی مورفولوژی پوششهای تولید شده استفاده گردید. جهت تعیین ترکیب شیمیایی پوشش های بدست آمده از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس بر روی 3/ سطح نمونه ها استفاده شد. رفتار خوردگی پوشش های آلیاژی تولید شده ب ا روش پلاریزاسیون پتانسیو داینامیک در محیط 5درصد NaCl مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که با تغییر چگالی جریان درصد عناصر و مورفولوژی پوشش تغییرمیکند. نتایج آزمایش خوردگی نشان داد که افزایش چگالی جریان باعث کاهش مقاومت به خوردگی پوشش میگردد

توضیحات بیشتر