فایل ورد تاثير پيرسازي بر ريزساختار، خواص مغناطيسي و مکانيکي فولاد HSLA-100

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پيرسازي بر ريزساختار، خواص مغناطيسي و مکانيکي فولاد HSLA-100 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پيرسازي بر ريزساختار، خواص مغناطيسي و مکانيکي فولاد HSLA-100  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پيرسازي بر ريزساختار، خواص مغناطيسي و مکانيکي فولاد HSLA-100،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پيرسازي بر ريزساختار، خواص مغناطيسي و مکانيکي فولاد HSLA-100 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله، ارزیابی خواص مغناطیسی، مکانیکی و مشخصهیابی ریزساختار فولاد HSLA-100 ساخت داخل پس از پیرسازی است. به این منظور، فرایند آستنیته در دمای 900 درجه سانتیگراد بهمدت 60 دقیقه وسرمایش سریع در آب سرد انجام شد. سپس فرایند پیرسازی در دمای 600 درجه سانتیگراد بهمدت 60 دقیقه صورت گرفت. ریزساختار توسط میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) بررسی شد. برایبررسی خواص مغناطیسی از دستگاه مغناطومتر ارتعاشی (VSM) و دستگاه اندازهگیری ظرفیت القای مغناطیسی ) LCR ( استفاده شد . برای ارزیابی خواص مکانیکی، آزمونهای سختیسنجی ویکرز و کشش انجامشد. مشاهده شد که فرایند پیرسازی در مقایسه با حالت سرمایش سریع، موجب کاهش کسر حجمی ریزساختار لایهای و افزایش فاصله میانگین بین لایهها شد. با انجام فرایند پیرسازی، نیروی وادارندگی مغناطیسی نسبت به شرایط سریع سردشده از4/5به 3/0 اورستد و نفوذپذیری اولیه نسبی مغناطیسی از حدود 76 به 66 کاهش یافت. سختی پس از پیرسازی و سرمایش سریع نزدیک به هم و بهترتیب برابر 300 و 310 ویکرز و استحکام تسلیم بهترتیب برابر 900 و 1050 مگاپاسکال بهدست آمد. پس از فرایند پیرسازی، درصد ازدیاد طول نسبی در مقایسه با عملیات سرمایش سریع، از 13 تا 19 افزایش یافت

توضیحات بیشتر