فایل ورد تاثير تقويتکننده نانوسيلکاي آمورف روي خواص مکانيکي کامپوزيت زمينه آلومينيوم

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تقويتکننده نانوسيلکاي آمورف روي خواص مکانيکي کامپوزيت زمينه آلومينيوم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تقويتکننده نانوسيلکاي آمورف روي خواص مکانيکي کامپوزيت زمينه آلومينيوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تقويتکننده نانوسيلکاي آمورف روي خواص مکانيکي کامپوزيت زمينه آلومينيوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تقويتکننده نانوسيلکاي آمورف روي خواص مکانيکي کامپوزيت زمينه آلومينيوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

نانوکامپوزیتهای زمینه آلومینیوم تقویت شده با ذرات سرامیکی بهدلیل خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب بهطور گسترده در صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، خودروسازی و هوافضا مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون پژوهشی که از ذرات نانوسیلیکا بهعنوانتقویت کننده در زمینه آلومینیوم به روش متالورژی پودر استفاده کرده باشد گزارش نشده است. در این مقاله ساخت کامپوزیت آلومینیوم / نانوسیلیکای آمورف با استفاده از فرایند متالورژی پودر و همچنین فرایند اکستروژن گرم با موفقیت انجام شد. برای ساختاین نانوکامپوزیت ابتدا پودر نانوسیلیکا به همراه پودر آلومینیوم به مدت دو ساعت در آسیاب گلولهای سیارهای مخلوط و سپس متراکم شد. نمونهها در شرایط مناسب تفجوشی شده و سپس تحت اکستروژن گرم قرار گرفت. به طور مشابه نمونه شاهد از پودر آلومینیوم خالص تهیه شد. بررسیهای ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت. خواصمکانیکی شامل سختی و استحکام فشاری در دمای اتاق ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که سختی نمونه نانوکامپوزیت حدود 42 درصددر مقایسه با نمونه شاهد افزایش پیدا کرده است. همچنین استحکام فشاری نمونه نانوکامپوزیت به میزان 24 درصد نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. تصاویر میکروسکوپی نشان داد که استفاده از فرایند اکستروژن گرم باعث کاهش میزان خلل و فرج نمونهها میشود.

توضیحات بیشتر