فایل ورد تاثير دانسيته جريان بر بازدهي جريان کاتدي و ساختار رسوب الکتريکي منگنز-کبالت بر روي سطح فولادAPU 22 Crofer

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير دانسيته جريان بر بازدهي جريان کاتدي و ساختار رسوب الکتريکي منگنز-کبالت بر روي سطح فولادAPU 22 Crofer دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير دانسيته جريان بر بازدهي جريان کاتدي و ساختار رسوب الکتريکي منگنز-کبالت بر روي سطح فولادAPU 22 Crofer  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير دانسيته جريان بر بازدهي جريان کاتدي و ساختار رسوب الکتريکي منگنز-کبالت بر روي سطح فولادAPU 22 Crofer،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير دانسيته جريان بر بازدهي جريان کاتدي و ساختار رسوب الکتريکي منگنز-کبالت بر روي سطح فولادAPU 22 Crofer :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فولاد زنگ نزن فریتی APU 22 Crofer به عنوان اتصال دهنده در پیلهای سوختی اکسید جامد استفاده میشودبه منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و افزایش هدایت الکتریکی این فولاد در شرایط کاری پیل های سوختی اکسید جامد میتوان از یک لایه پوشش محافظ و رسانا بر روی اتصال دهندهها استفاده کرددر این تحقیق فولاد فریتی زنگ نزن APU 22 Croferتحت دانسیته جریان های متفاوت توسط آبکاری الکتریکی با منگنز و کبالت پوشش داده شدنمونههای پوشش دار توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEMهمراه با طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX (مورد مطالعه قرار گرفتندنتایج نشان داد که با افزایش شدت جریان پوشش یکنواخت تر شد و اندازه دانه کاهش یافت همچنین با افزایش شدت جریان بازدهی جریان کاتدی کاهش پیدا کرد

توضیحات بیشتر