فایل ورد تاثير دوپنت همزمان Al,V بر خواص ساختاري،مورفولوژيکي وآبدوستي نانو ذرات تيتانياي پوشش داده شده بر روي فولاد ساده کربني

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير دوپنت همزمان Al,V بر خواص ساختاري،مورفولوژيکي وآبدوستي نانو ذرات تيتانياي پوشش داده شده بر روي فولاد ساده کربني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير دوپنت همزمان Al,V بر خواص ساختاري،مورفولوژيکي وآبدوستي نانو ذرات تيتانياي پوشش داده شده بر روي فولاد ساده کربني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير دوپنت همزمان Al,V بر خواص ساختاري،مورفولوژيکي وآبدوستي نانو ذرات تيتانياي پوشش داده شده بر روي فولاد ساده کربني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير دوپنت همزمان Al,V بر خواص ساختاري،مورفولوژيکي وآبدوستي نانو ذرات تيتانياي پوشش داده شده بر روي فولاد ساده کربني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق نانو ذرات تیتانیا دوپ شده با Al,V به روش سل ژل وفرایند غوطه وری بر روی زیر لایه فولاد ساده کربنی پوشش داده شد که پیش ماده های مورد استفاده عبارتند از تیتانیوم تترا ایزوپروپوکساید، وانادیم کلراید و آلومینیم ایزو پروپوکساید.دوپنت همزمانAl,V در تیتانیا دارای مشخصات قابل توجهی بوده که در این تحقیق بیشتر اثر تغییرات دوپنت وانادیم )% 5 -20 ( در حضور 5% وزنی -آلومینیم در زمینه تیتانیا بر خواص ساختاری، موفولوژیکی و آبدوستی سیستم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. روشهای WCA و XRD و SEM برای بررسی میزان ترشوندگی، ساختارفازی،مورفولوژی و اندازه ذرات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد با توجه به اینکه هر دوعامل پایدارکننده فاز اناتاز می باشد،باعث پایداری فاز اناتاز به ازای تمامی ترکیبات شده اما در عینحال باعث کاهش کریستالیزاسیون و افزایش بسیار زیاد سطح ویژه ذرات در حضور 20 %دوپنت می باشد که خود این عامل باعث افزایش ترشوندگی سطح فولاد شده و باعث افزایش ترشوندگی و کاهش زاویهتماس از 83 به 8.1 درجه می باشد.که باعث می شود سطح مورد نظر به لحاظ ترشوندگی در منطقه فوق ابدوست قرار گرفته که درنتیجه حضور دوپنت می باشد.

توضیحات بیشتر