فایل ورد تاثير روش ساخت بر ريز ساختار و رفتار تبلور شيشه هاي زيست فعال SiO?-CaO-P?O?

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير روش ساخت بر ريز ساختار و رفتار تبلور شيشه هاي زيست فعال SiO?-CaO-P?O? دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير روش ساخت بر ريز ساختار و رفتار تبلور شيشه هاي زيست فعال SiO?-CaO-P?O?  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير روش ساخت بر ريز ساختار و رفتار تبلور شيشه هاي زيست فعال SiO?-CaO-P?O?،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير روش ساخت بر ريز ساختار و رفتار تبلور شيشه هاي زيست فعال SiO?-CaO-P?O? :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر تهیه ی شیشه ی بایواکتیو در سیستم SiO-CaO-PO به روش سل ژل و بررسی تاثیرروش ساخت بر خواص محصول نهایی است. در روش اول برای تهیه نمونه به صورت همزمان و در جا ) in-situ ،)تترااتیل اورتوسیلیکات در حضور اسید نیتریک در اتانول هیدرولیز شد. سپس تری اتیل فسفات و در انتها کلسیم نیترات حل شده در اتانول به آن اضافه شد. pH محلول به مقدار مناسب رسانده شد. در روش دوم به منظور تهیهنمونه به صورت مجزا ) situ-ex ( ، هیدرولیز تترااتیل اورتوسیلیکات و تری اتیل فسفات به صورت جداگانه صورت گرفت و کلسیم نیترات به تری اتیل فسفات اضافه شد. پس از آن دو محلول به یکدیگر اضافه شدند. سل های بهدست آمده از هر دو روش ابتدا ژل شدند و سپس با فرآیند مناسب خشک گردیدند. براساس نتایج آنالیز حرارتیافتراقی ) DTA (، نمونه های حاصل در دماهای متفاوت با نرخ min / °C 5 تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. برای ارزیابی نمونه ها از آنالیزهای پراش پرتو ایکس ) XRD (، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه ) FTIR ( ومیکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ( استفاده شد. نتایج به دست آمده از آنالیزهای XRD و FTIR حاکی از موثر بودن فرآیند تهیه بر ترتیب و نوع فازهای متبلور شده ی نهایی می باشد و در نمونه های in-situ باندهاییکه در عددهای موج پایین تر بودند به سمت چپ تغییر مکان داشتند که دلالت بر ایجاد پیوندهای شیمیایی بین سیلیس و ترکیبات کلسیم فسفات است. طبق نتایج XRD عملیات حرارتی در دماهای بالاتر و مدت زمان بیشترمنجر به تجزیه هیدروکسی آپاتیت به کلسیم فسفات و سیلیکات کلسیم می شود. نتایج SEM ، نشان دهنده ی یکسان بودن مورفولوژی فازها در همه ی نمونه های سنتز شده بود. اما ابعاد فازهای کریستالین و مقدار فازهای بلورین به صورت ویژه ای در نمونه ها با یکدیگر تفاوت داشت.

توضیحات بیشتر