فایل ورد تاثير سرعت دوراني و پيشروي ابزار و همچنين فرکانس ارتعاش بر ريزساختار و خواص مکانيکي نمونه جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي ارتعاشي شده

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير سرعت دوراني و پيشروي ابزار و همچنين فرکانس ارتعاش بر ريزساختار و خواص مکانيکي نمونه جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي ارتعاشي شده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير سرعت دوراني و پيشروي ابزار و همچنين فرکانس ارتعاش بر ريزساختار و خواص مکانيکي نمونه جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي ارتعاشي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير سرعت دوراني و پيشروي ابزار و همچنين فرکانس ارتعاش بر ريزساختار و خواص مکانيکي نمونه جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي ارتعاشي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير سرعت دوراني و پيشروي ابزار و همچنين فرکانس ارتعاش بر ريزساختار و خواص مکانيکي نمونه جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي ارتعاشي شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه روشهای مختلفی جهت اصلاح و بهبود خواص قطعات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده ارایه شده است که از جمله آنهامیتوان به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی اشاره کرد. این روش، سبب بهبود ریزساختار و افزایش استحکام نمونههایجوشکاری شده میشود. در این روش قطعات اتصال یابنده در حین جوشکاری در راستای عمود بر خط جوش ارتعاش مییابند. باتوجه به موارد یاد شده، بررسی متغیرهای فرآیند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، اثر تغییر سرعت چرخش ابزار، سرعت حرکت طولی ابزار و فرکانس ارتعاش قطعات بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی قطعات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشیارتعاشی شده از جنس آلیاژ آلومینوم 5052 بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت چرخش، اندازه دانه افزایش و استحکامکاهش یافت، همچنین با افزایش سرعت حرکت طولی ابزار، اندازه دانه کاهش و استحکام افزایش یافت. علت این موضوع به اثرات متغیرهای اشاره شده بر روی تغییرات دمایی در حین جوشکاری نسبت داده شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش فرکانس ارتعاش قطعات اتصالیابنده به دلیل افزایش تولید نابجاییها و تبلور مجدد دینامیکی، استحکام و درصد افزایش طول نمونههایجوشکاری شده افزایش یافت

توضیحات بیشتر