فایل ورد تاثير شعاع انحناي داخلي قالب بر روي مشخصه هاي تغيير شکل و توزيع کرنش در نمونه در حين پرس در کانالهاي زاويه دار با مقطع همسان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير شعاع انحناي داخلي قالب بر روي مشخصه هاي تغيير شکل و توزيع کرنش در نمونه در حين پرس در کانالهاي زاويه دار با مقطع همسان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير شعاع انحناي داخلي قالب بر روي مشخصه هاي تغيير شکل و توزيع کرنش در نمونه در حين پرس در کانالهاي زاويه دار با مقطع همسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير شعاع انحناي داخلي قالب بر روي مشخصه هاي تغيير شکل و توزيع کرنش در نمونه در حين پرس در کانالهاي زاويه دار با مقطع همسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير شعاع انحناي داخلي قالب بر روي مشخصه هاي تغيير شکل و توزيع کرنش در نمونه در حين پرس در کانالهاي زاويه دار با مقطع همسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پرس در کانالهای زاویهدار متقاطع یکی از مهمترین روشهای اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید میباشد که درفرآوری مواد فوق ریزدانه و نانو ساختار مورداستفاده قرار میگیرد. در تحقیق حاضر تاثیر شعاع انحنای داخلی درمحل تقاطع کانالها بر روی مشخصههای سیلان فلز و نحوه توزیع کرنش در نمونه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد که با افزایش شعاع انحنای محل تقاطع کانالها، ناحیه پر نشده از فلز در گوشه پایینی محل تقاطع وهمچنین منطقه اعمال تغییر شکل کوچکتر شده و درنتیجه کرنش در نواحی پایینی نمونه افزایش پیدا میکند. همچنین نیروی لازم برای انجام فرایند با افزایش شعاع انحنای داخلی نمونه افزایش مییابد.

توضیحات بیشتر