فایل ورد تاثير فرآيند نورد سرد بر روي خواص ميکرو ساختاري قطعات تانتالوم توليدشده به روش تفجوشي به کمک قوس پلاسما SPS

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فرآيند نورد سرد بر روي خواص ميکرو ساختاري قطعات تانتالوم توليدشده به روش تفجوشي به کمک قوس پلاسما SPS دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فرآيند نورد سرد بر روي خواص ميکرو ساختاري قطعات تانتالوم توليدشده به روش تفجوشي به کمک قوس پلاسما SPS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فرآيند نورد سرد بر روي خواص ميکرو ساختاري قطعات تانتالوم توليدشده به روش تفجوشي به کمک قوس پلاسما SPS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فرآيند نورد سرد بر روي خواص ميکرو ساختاري قطعات تانتالوم توليدشده به روش تفجوشي به کمک قوس پلاسما SPS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فرآیند نورد در بین روشهای تولید، از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است که در این مقاله نقش آن بر روی قطعه تانتالوم تولیدشده به روش تفجوشی به کمک قوس پلاسما ) SPS ( موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، پودر تانتالوم پس از خریداریاز منابع خارجی، بهمنظور تولید قطعه، تحت فرآیند SPS قرار گرفت که پس از بررسی با استفاده از روش ارشمیدس، به چگالی 100 درصد رسید. قطعه تولیدشده متالوگرافی شد و با میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی میکرو ساختاری قرار گرفت. به دلیلمقاومت به خوردگی بالای تانتالوم، خوردگی محلول اچ هدفمند نبوده و تنها هالهای از دانههای تانتالوم قابلمشاهده بود ولی باساختار میکروسکوپی نمونه مرجع قابلمقایسه بود. در ادامه کار، قطعه موردنظر تحت 10 درصد نورد سرد قرار گرفت. هنگام نورد مناطق پرانرژی مرزها توسط محلول اچ خورده شده و ریزساختار بهطور واضع نمایان شد که نشاندهنده شکلپذیری خوب قطعه تانتالوم بود

توضیحات بیشتر