فایل ورد تعيين دما و زمان آنيل به منظور دستيابي به استحکام و ازدياد طول بهينه در فرايندنورد و آنيل پي در پي آلياژ برنج Zn 30-70Cu

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين دما و زمان آنيل به منظور دستيابي به استحکام و ازدياد طول بهينه در فرايندنورد و آنيل پي در پي آلياژ برنج Zn 30-70Cu دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين دما و زمان آنيل به منظور دستيابي به استحکام و ازدياد طول بهينه در فرايندنورد و آنيل پي در پي آلياژ برنج Zn 30-70Cu  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين دما و زمان آنيل به منظور دستيابي به استحکام و ازدياد طول بهينه در فرايندنورد و آنيل پي در پي آلياژ برنج Zn 30-70Cu،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين دما و زمان آنيل به منظور دستيابي به استحکام و ازدياد طول بهينه در فرايندنورد و آنيل پي در پي آلياژ برنج Zn 30-70Cu :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فرایند نورد تجمعی تنها روش تغییر شکل پلاستیکی شدید است که میتوان بهوسیله آن تولید پیوسته ورقهایی با دانههای فوقریزرا انجام داد. این پژوهش هدف دستیابی به زمان و دمایی است که در آن دما و زمان بتوان مقدار استحکام و انعطافپذیری را برای آلیاژ برنج 30Zn-70Cuدر فرایند آنیل و نورد پیدرپی بهینه کرد. بدین منظور، در این پژوهش فرایند نورد بر روی دو ورق از آلیاژ برنج 30Zn-70Cu یکی در یک سیکل و دیگری در دو سیکل در دمای اتاق و در شرایط بدون روانکار انجام شد. پسازآنفرایند آنیل کردن در دماهای 300 ،350 ،400و 450 درجه سانتی گراد و زمانهای 1 ،5 ،10 ،20 و 60 دقیقه در کوره حمام نمک صورت پذیرفت. خواص مکانیکی نمونهها بهوسیله آزمون سختی سنجی موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که دمای 350درجه سانتی گراد و زمان 10دقیقه، بهترین دما و زمان بهینه برای آنیل بین پاسی در فرایند نورد و آنیل پیدرپی برای دستیابی به استحکام و انعطافپذیری بهینه میباشد. سپس فرایند CAR بر روی نمونهها در این دما و زمان انجام گردید. در پایان خواص مکانیکی بهوسیله آزمون استحکام کششی موردبررسی قرار گرفت.

توضیحات بیشتر