فایل ورد تعيين غير مخرب اندازه دانه آستنيت اوليه در فولاد هاي ساده کربني با روش جريان گردابي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين غير مخرب اندازه دانه آستنيت اوليه در فولاد هاي ساده کربني با روش جريان گردابي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين غير مخرب اندازه دانه آستنيت اوليه در فولاد هاي ساده کربني با روش جريان گردابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين غير مخرب اندازه دانه آستنيت اوليه در فولاد هاي ساده کربني با روش جريان گردابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين غير مخرب اندازه دانه آستنيت اوليه در فولاد هاي ساده کربني با روش جريان گردابي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اولین گام در اکثر فرآیندهای عملیات حرارتی، آستنیته کردن فولاد است. اندازه دانه آستنیت اولیه، از جمله مشخصههای موثر بر خواص مکانیکی و متالورژیکی مارتنزیت تشکیل شده از آن است. روش متداول جهت تعییناندازه دانه آستنیت اولیه، متالوگرافی بوده که مخرب، وقتگیر و هزینهبر است. روش جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریز ساختار ماده مورد نظرحساس است، در تحقیق حاضر قابلیت آن در تعیین اندازه دانه آستنیت اولیه قطعات با ترکیب شیمیایی یکسان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ایجاد نمونههایی با اندازه دانه آستنیت اولیه متفاوت، فولاد CK45 در6دمای 950درجه سانتیگرادتا1200درجه سانتیگراد با فاصله 50درجه سانتیگراد آستنیته و سپس کوینچ شدند. در ادامه در دو مرحلهتحت عملیات متالوگرافی قرار گرفته تا مرز دانههای آستنیت اولیه در ریزساختار مارتنزیتی ظاهر شوند. در نهایت، ارتباط بین اندازه دانه اندازهگیری شده به روش متالوگرافی )و بکارگیری نرم افزار پردازش تصویر( و روش جریانگردابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده، نشان میدهد که روش غیرمخرب پیشنهادی دارای دقت قابل قبولی در تعیین اندازه دانه آستنیت اولیه میباشد

توضیحات بیشتر