فایل ورد توليد فولاد TWIP فوقريزدانه بهوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي

لینک دانلود

 فایل ورد توليد فولاد TWIP فوقريزدانه بهوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توليد فولاد TWIP فوقريزدانه بهوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توليد فولاد TWIP فوقريزدانه بهوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توليد فولاد TWIP فوقريزدانه بهوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه در صنعت اتومبیلسازی، فولادهای TWIP به دلیل برخورداری از خواص ویژه استحکام و شکلپذیری حین تغییر شکل،توسعه فراوانی یافتهاند. در این فولادها انرژی نقص در چینش (SFE) عامل مهمی در پیشبینی مکانیزم و تغییر ساختار طی اعمالکرنش میباشد. در سالهای اخیر فرایندهای ترمومکانیکی پیشرفته با استفاده از استحاله مارتنزیتی در اثر کرنش و استحاله برگشت آن )فرایند مارتنزیتی( بهعنوان روشی مطلوب برای تولید فولادهای آستنیتی فوقریزدانه شناختهشدهاند. فولاد تولیدشده حاصل ازاین فرایند در ارتقای ظرفیت کارسختی تاثیر بسزایی دارد و دارای استحکام کششی و انعطافپذیری بسیار خوبی هستند. اساس اینفرایند تبدیل فاز آستنیت نیمه پایدار به مارتنزیت در حین عملیات تغییر شکل در زیر دمای Md30 است. در پژوهش حاضر با اعمال کرنش بر روی فولاد TWIP با ترکیب شیمیایی 2Al-0.6 C-17 Mn-Fe تا حدود 70 % و افزایش کسر حجمی مارتنزیتدر اثر استحاله مارتنزیتی و در پی آن با کنترل پارامترهای آنیل بازگشتی، ساختار فوقریزدانه حاصل میگردد. ارزیابی تغییراتریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تغییرات فازی توسط پراش پرتوایکس (XRD) و آزمون سختی سنجی بهمنظور بررسی خواص مکانیکی در خلال مراحل صورت گرفته و نتایج نشان میدهد که در بیشترین میزان کرنش اعمالی اندازه دانه آستنیت بازگشت یافته در محدوده 150 نانومتر بدست آمده است.

توضیحات بیشتر