فایل ورد جوشکاري تعميري قطعات ريختهگري آلياژ IN713LC بهوسيله فرآيند رسوبدهي الکترواسپارک و بررسي مولفه ترک و نرخ رسوب دهي

لینک دانلود

 فایل ورد جوشکاري تعميري قطعات ريختهگري آلياژ IN713LC بهوسيله فرآيند رسوبدهي الکترواسپارک و بررسي مولفه ترک و نرخ رسوب دهي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جوشکاري تعميري قطعات ريختهگري آلياژ IN713LC بهوسيله فرآيند رسوبدهي الکترواسپارک و بررسي مولفه ترک و نرخ رسوب دهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جوشکاري تعميري قطعات ريختهگري آلياژ IN713LC بهوسيله فرآيند رسوبدهي الکترواسپارک و بررسي مولفه ترک و نرخ رسوب دهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جوشکاري تعميري قطعات ريختهگري آلياژ IN713LC بهوسيله فرآيند رسوبدهي الکترواسپارک و بررسي مولفه ترک و نرخ رسوب دهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

بازسازی پرههای توربین گازی که معمولا0 از جنس سوپر آلیاژهای پایه نیکل میباشند، معمولا0 با حساسیت بالای مهندسی و به روشهای جوشکاری خاص انجام میشود. در این میان آلیاژ IN713LC به علت سطح بالای عناصر تیتانیوم و آلومینیم ، بیشترین تمایل به ترک گرم را دارد. روش جوشکاری و پوشش دهی الکترواسپارک (ESD (بهصورت ذاتی با حرارت دهی بسیار پایین تری نسبت به سایر فرایندهای متداول مانند GTAW و لیزر عمل مینماید. هدف این تحقیق بررسی قابلیت است فاده از فرایند ESD برای لایه نشانی آلیاژ ریختگی IN713LC با هدف کنترل ترک ذوب ی است. در این تحقیق از دستگاه پوشش ده ی ESDساختهشده در دانشگاه تربیت مدرس برای تعمیر سطحی قطعات ریختهگری IN713LC) به ضخامت 5 میلی متر) با استفاده از الکترود همجنس (به قطر 4 میلیمتر) استفاده شد. در این تحقیق تاثیر عواملی مانند ولتاژ ، زمان روشن بودن پالس ، و فرکانس در قالب انرژی جرقه و همچنین سطح مقطع پوششها به روش متالوگرافی نوری و روبشی الکترونی برای شناسایی ترک های انجمادی در فلز جوش و ترکهای ذوبی در فلز پایه موردمطالعه قرار گرفت. یافتههای آزمایشها نشان میدهد به طورکلی ساختار لایه ESD از سلولهای فاز تشکیلشده است که بهصورت هم بافته از زیر لایه رشد میکنند و ساختاری جهتدار در امتداد رشد پوشش را تشکیل میدهند. اما درعینحال انرژی جرقه تاثیر زیادی بر روی ریزساختار فلز جوش دارد و با کاهش این پارامتر از 69/118 میلی ژول به 2/0 میلی ژول میزان مولفه ترک ذوبی در زیر لایه از 25/0 به 003/0 کاهش مییابد. و همچنین با افزایش انرژی جرقه نرخ رسوب دهی نیز افزایش مییابد.

توضیحات بیشتر