فایل ورد رسوبگذاري رندوم و بين فازي کاربيدهاي نانومتري در زمينه فريتي فولاد کم کربن حاوي واناديم

لینک دانلود

 فایل ورد رسوبگذاري رندوم و بين فازي کاربيدهاي نانومتري در زمينه فريتي فولاد کم کربن حاوي واناديم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رسوبگذاري رندوم و بين فازي کاربيدهاي نانومتري در زمينه فريتي فولاد کم کربن حاوي واناديم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رسوبگذاري رندوم و بين فازي کاربيدهاي نانومتري در زمينه فريتي فولاد کم کربن حاوي واناديم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رسوبگذاري رندوم و بين فازي کاربيدهاي نانومتري در زمينه فريتي فولاد کم کربن حاوي واناديم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کاربیدهای نانومتری در زمینه فریتی فولاد کم کربن حاوی وانادیم در دماها و زمان های مختلف از نگهداری هم دما موردبررسی قرار گرفتند. ویژگی های کاربیدهای رسوبی توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری و ارتباط آنها با خواص مکانیکی دانههای فریت با اندازهگیری های میکروسختی تعیین شدند. نتایج نشان میدهند که در دماهای بالای عملیات رسوبی نگهداری هم دما ) °C750 - 675 ( و دماهای نگهداری پایین) °C600 ( به ترتیب رسوب بین فازی و رسوب ناشی از فریت فوقاشباع حاکممیباشند. همچنین در محدوده دمایی ) °C650 - 625 ( امکان حضور همزمان این دو نوع رسوب در دانه مشابه فریت وجوددارد. حالت های مختلف از رسوب گذاری کاربیدهای نانومتری به تفاوت در مورفولوژی توزیع، رابطه جهتگیری با زمینه فریت، ترکیبات شیمیایی و میزان تاثیرگذاریشان بر خواص مکانیکی منجر می شوند. در مقایسه با دیگر حالتها، وجود همزمان رسوبات بین فازی و رندم در دمای °C650 بالاترین میکروسختی و بیشترین میزان اثربخشی بر خواص مکانیکی فریت را ارایه میدهد

توضیحات بیشتر