فایل ورد رفتار خوردگي فولاد زنگنزن آستنيتي 316L نيتروژندهي شده به روش محلولي در محلول 5/3 درصد نمک سديم کلريد

لینک دانلود

 فایل ورد رفتار خوردگي فولاد زنگنزن آستنيتي 316L نيتروژندهي شده به روش محلولي در محلول 5/3 درصد نمک سديم کلريد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رفتار خوردگي فولاد زنگنزن آستنيتي 316L نيتروژندهي شده به روش محلولي در محلول 5/3 درصد نمک سديم کلريد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رفتار خوردگي فولاد زنگنزن آستنيتي 316L نيتروژندهي شده به روش محلولي در محلول 5/3 درصد نمک سديم کلريد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رفتار خوردگي فولاد زنگنزن آستنيتي 316L نيتروژندهي شده به روش محلولي در محلول 5/3 درصد نمک سديم کلريد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نیتروژندهی محلولی بر رفتار خوردگی فولاد زنگنزن آستنیتی 316L آستنیتی 316L به ضخامت 2 میلیمتر در دمای C1200 به مدت زمان 3 ساعت در معرض اتمسفر گازی حاوی نیتروژن با خلوص بالا، تحت فشار 5/2 بار قرار گرفتند. ارزیابی فازی از سطح نمونهها با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD ،(انجام شد. رفتار خوردگی نمونههای نیتروژندهی شده در مقایسه با نمونه فولاد 316L،توسط آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مورد ارزیابی قرار گرفت. پتانسیل خوردگی، چگالی جریان خوردگی و پتانسیل حفرهدار شدن نمونه نیتروژندهی شده و فولاد 316L متداول با یکدیگر مقایسه شد که چگالی جریان خوردگی با استفاده از رابطه استرن-گری محاسبه شد. سطح نمونههای خورده شده پس از آزمون پلاریزاسیون توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM (مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد که نیتروژندهی محلولی منجر به افزایش مقاومت به خوردگی عمومی و حفرهای فولادهای زنگنزن آستنیتی 316L میشود که این امر به دلیل ایجاد ساختار آستنیتی غنی از نیتروژن در این فولادها میباشد.

توضیحات بیشتر