فایل ورد ريز ساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت هيبريدي Al/SiC-Gr به روش پيوند نوردي انباشتي ARB

لینک دانلود

 فایل ورد ريز ساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت هيبريدي Al/SiC-Gr به روش پيوند نوردي انباشتي ARB دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ريز ساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت هيبريدي Al/SiC-Gr به روش پيوند نوردي انباشتي ARB  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ريز ساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت هيبريدي Al/SiC-Gr به روش پيوند نوردي انباشتي ARB،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ريز ساختار و خواص مکانيکي کامپوزيت هيبريدي Al/SiC-Gr به روش پيوند نوردي انباشتي ARB :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این پژوهش کامپوزیت هیبریدی Al/SiC-Gr توسط فرایند پیوند نوردی انباشتی) ARB ) تولید شد. برای این منظور ذرات پودری با 2 درصدوزنی شامل SiC خالص و مخلوط پودری SiC/Gr با درصدهای حجمی 80SiC/20Gr و 20SiC/80Gr انتخاب شدند. کامپوزیتهای حاصل بهترتیب با Al/SiC ، Al/SiC-Gr(80:20) و Al/SiC-Gr(20:80) نامگذاری شدند. فرایند در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول ذرات پودری تاچهار چرخه در بین لایهها افزوده شدند. مرحله بعد تا چهار چرخه بدون اضافه نمودن ذرات تکرار گردید. به کمک میکروسکوپ الکترونیروبشی (SEM) و آزمون کشش تاثیر مقدار گرافیت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد چرخهها،توزیع ذرات تقویتکننده در زمینه بهبود و تخلخل کاهش مییابد. همچنین مشاهد گردید که با افزایش مقدار گرافیت استحکام کششیکامپوزیت کاهش مییابد. بیشترین استحکام کششی در کامپوزیت Al/SiC ( MPa 210 ( و کمترین استحکام کششی در کامپوزیت Al/SiC- Gr(20:80) ( MPa 146 ( مشاهده شد

توضیحات بیشتر