فایل ورد ساخت نانوکامپوزيت کربن فعال - دياکسيد تيتانيم آلاييدهشده با آهن و بررسي رنگ زدايي فتوکاتاليستي پساب صنايع نساجي تحت تابش نور مريي

لینک دانلود

 فایل ورد ساخت نانوکامپوزيت کربن فعال - دياکسيد تيتانيم آلاييدهشده با آهن و بررسي رنگ زدايي فتوکاتاليستي پساب صنايع نساجي تحت تابش نور مريي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساخت نانوکامپوزيت کربن فعال - دياکسيد تيتانيم آلاييدهشده با آهن و بررسي رنگ زدايي فتوکاتاليستي پساب صنايع نساجي تحت تابش نور مريي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساخت نانوکامپوزيت کربن فعال - دياکسيد تيتانيم آلاييدهشده با آهن و بررسي رنگ زدايي فتوکاتاليستي پساب صنايع نساجي تحت تابش نور مريي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساخت نانوکامپوزيت کربن فعال - دياکسيد تيتانيم آلاييدهشده با آهن و بررسي رنگ زدايي فتوکاتاليستي پساب صنايع نساجي تحت تابش نور مريي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق پیشرو افزایش خواص فتوکاتالیستی دیاکسید تیتانیم جهت استفاده در تصفیه فتوکاتالیستی پساب صنایع نساجی است. بههمین منظور نانوذرات دیاکسید تیتانیم آلاییدهشده با مقادیر مختلف آهن (0 و 1% wt (و نانوکامپوزیت کربن فعال- دیاکسید تیتانیم آلاییدهشده با %wt 1 آهن از روش سل ژل فرآوری شد. مشخصهیابی به روشهای پراشسنجی پرتو ایکس (XRD ،(بررسی میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM (و طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR(انجام شد. فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات و نانوکامپوزیت دیاکسید تیتانیم از طریق تخریب رنگ راکتیو قرمز 198 تحت تابش نور مریی بررسی شد. طبق نتایج آزمون XRD ،همه نمونهها فقط شامل فاز آناتاز دیاکسید تیتانیم بودند. تصاویر FESEMنشان داد که همه نمونهها دارای ذرات کروی شکل و زیر nm 100 هستند. نانوکامپوزیت کربن فعال- دیاکسید تیتانیم آلاییده-شده با آهن بیشترین رنگزدایی فتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز 198 را تحت تابش نور مریی نشان داد. رنگ راکتیو قرمز 198 در مدت 5 ساعت تابش نور مریی درحضور TiO2 و AC/TiO2-Fe بهترتیب حدود 27 و 58 درصد رنگزدایی شد.

توضیحات بیشتر