فایل ورد ساخت و مشخصهيابي پودر فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم با استفاده از روش سل-ژل

لینک دانلود

 فایل ورد ساخت و مشخصهيابي پودر فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم با استفاده از روش سل-ژل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساخت و مشخصهيابي پودر فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم با استفاده از روش سل-ژل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساخت و مشخصهيابي پودر فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم با استفاده از روش سل-ژل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساخت و مشخصهيابي پودر فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم با استفاده از روش سل-ژل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

فورستریت (Mg2SiO4 (یک سرامیک منیزیم سیلیکاتی است که اخیرا برای مهندسی بافت استخوان پیشنهاد شده است. به منظور بهبود زیست سازگاری و زیست فعالی فورستریت راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. هدف از تحقیق حاضر، ساخت نانو پودر فورستریت اصلاح شده با استرانسیوم و ارزیابی تاثیر یون استرانسیوم بر خواص ساختاری و بیولوژیکی نانوپودر فورستریت است. در این پژوهش، فورستریت اصلاح شده با استرانسیوم با نسبتهای ،شده آماده ژل کردن خشک از پس. شد تهیه) Mg2-XSrXSiO4, X= 0.05, 0.1, 0.2, 0.4) Mg+Sr/Si=2/1 مختلفتکلیس در دماهای مختلف از C°1100-800 انجام شد. ساختار و ترکیب نمونههای آماده شده با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD ،(میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM (و پراش سنج انرژی اشعه ایکس (EDX (تجزیه و تحلیل شد. ارزیابی زیست سازگاری به وسیله غوطهوری پودر فورستریت در مایع شبیه سازی شده بدن (SBF (انجام شد. نتایج نشان داد که استرانسیوم میتواند با موفقیت در ساختار فورستریت جایگزین شود و استرانسیوم جایگزین شده میتواند سبب افزایش زیست فعالی نانوپودر فورستریت شود.

توضیحات بیشتر