فایل ورد ساخت و مشخصهيابي دريچههاي متخلخل پليمري به روش تفجوشي- مطالعه اثر فشار

لینک دانلود

 فایل ورد ساخت و مشخصهيابي دريچههاي متخلخل پليمري به روش تفجوشي- مطالعه اثر فشار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساخت و مشخصهيابي دريچههاي متخلخل پليمري به روش تفجوشي- مطالعه اثر فشار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساخت و مشخصهيابي دريچههاي متخلخل پليمري به روش تفجوشي- مطالعه اثر فشار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساخت و مشخصهيابي دريچههاي متخلخل پليمري به روش تفجوشي- مطالعه اثر فشار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه فرآیند فیلتراسیون در کاربردهای مختلف نظیر تصفیهی آب، صنایع غذایی، تصفیهی هوا از ریزگردها و زمینههای متفاوت دیگربه سرعت در حال گسترش است؛ در همین راستا از قطعات متخلخل پلیمری به عنوان دریچههای خروج هوا در باطریهای سربی-اسیدی استفاده میشود. این دریچهها معمولا از پلیمرهایی نظیر HDPE یا PTFE ساخته میشوند و با عبوردهی کنترل شدهیهیدروژن و اکسیژن از اختلال در عملکرد باطری جلوگیری میکنند. در این تحقیق دریچههای متخلخل پلیمری از جنس HDPE-EX3 به روش تفجوشی تهیه و شناسایی شدهاست و اثر فشار به عنوان یک پارامتر کلیدی بر ویژگیهای محصول مورد بررسی قرار گرفته است. بهمنظور بررسی اثر فشار بر خواص مکانیکی، نتایج بهدست آمده از آزمون پانچ برشی و همچنین و آزمون عبورپذیری قطرهی استون برای سنجش شرایط تخلخل و عبوردهی برای نمونههای ساختهشده تحت دو شرایط دمایی متفاوت، بهکارگرفته شدهاست. مشاهده گردید که از یک سو با افزایش فشار، دانسیتهی قطعات تولیدشده و خواص مکانیکی آنها افزایش یافته و از دیگرسواز میزان تخلخل و قابلیت عبوردهی گاز از دریچهها کاسته میشود؛ همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون DSC و خواص پودر استفادهشده، دمای Co127 بهعنوان دمای بهینهی تفجوشی و زمانی بهمدت 210 دقیقه بهعنوان زمان بهینهی فرآیند انتخاب شد

توضیحات بیشتر