فایل ورد ساخت و مشخصهيابي سيمان کلسيم فسفات نانومتري

لینک دانلود

 فایل ورد ساخت و مشخصهيابي سيمان کلسيم فسفات نانومتري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساخت و مشخصهيابي سيمان کلسيم فسفات نانومتري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساخت و مشخصهيابي سيمان کلسيم فسفات نانومتري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساخت و مشخصهيابي سيمان کلسيم فسفات نانومتري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ویژگیهایی همچون زیستسازگاری، توانایی بازسازی استخوان و خواص نزدیک به استخوان اسفنجی، سیمانهای کلسیم فسفات (CPC (را به یک جایگزین مناسب برای کاربردهای استخوانی تبدیل کرده است و در این زمینه در دسترس بودن موادی با خواص مناسب همچون تزریقپذیری، زمان گیرش و خواص مکانیکی موردنیاز میباشد. بنابراین هدف از این تحقیق، توسعه سیمانهای تزریقپذیر با خواص مکانیکی بهتر از سیمانهای تجاری میباشد. پیشسازهای استفاده شده دراین تحقیق، متشکل از 98 درصد نانوپودرآلفاتری کلسیم فسفات (TCP- (و 2 درصدنانوپودر هیدروکسیآپاتیت (HAp (بهعنوان فاز پودری و محلول آبی 5/2درصد دیسدیمهیدروژن فسفات بهعنوان فاز مایع میباشد. در این تحقیق، ابتدا نانوپودر آلفاتری کلسیمفسفات (TCP- (به عنوان ماده اصلی سیمان استخوان سنتز شد و پس از آمادهسازی فاز پودری، فاز مایع سیمان به آن افزوده شد، در قالبهای مناسبی ریخته شدند و در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت زمان کافی نگه داشته شدند تا سفت شوند. پراش اشعه ایکس (XRD (و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM (برای تحقیق درمورد ویژگیهای ساختاری CPCs بهکار برده شدند. بهعلاوه، آزمون استحکام فشاری روی نمونههای سیمانی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که سیمانهای آماده شده، خواص مکانیکی بهتری نسبت به سیمانهای تجاری دارند. بهعلاوه زمان گیرش این سیمانها کمتر از سیمانهای تجاری میباشند.

توضیحات بیشتر