فایل ورد ساختار و مورفولوژي نانو ذرات آهن ساخته شده با انفجار الکتريکي سيم وکارايي آنها در تصفيه آب هاي آلوده

لینک دانلود

 فایل ورد ساختار و مورفولوژي نانو ذرات آهن ساخته شده با انفجار الکتريکي سيم وکارايي آنها در تصفيه آب هاي آلوده دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساختار و مورفولوژي نانو ذرات آهن ساخته شده با انفجار الکتريکي سيم وکارايي آنها در تصفيه آب هاي آلوده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساختار و مورفولوژي نانو ذرات آهن ساخته شده با انفجار الکتريکي سيم وکارايي آنها در تصفيه آب هاي آلوده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساختار و مورفولوژي نانو ذرات آهن ساخته شده با انفجار الکتريکي سيم وکارايي آنها در تصفيه آب هاي آلوده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آرسنیک یک ماده بسیار سمی در سیستم های انسانی به ویژه آب طبیعی محسوب شده و مقدار بسیار کم آن سبب میشود آب غیر قابل شرب شود. حضور آرسنیک در آبهای آلوده در چندین کشور گزارش شدهاست.تحقیقات گسترده انجام شده در دهههای اخیر، با کاهش میزان آرسنیک در آبهای نوشیدنی و افزایش نیاز به تکنیک هایی با هزینه کم که میتوانند به طور گسترده برای حذف آرسنیک از آبهای آلوده به کار گرفته شوند،مورد توجه قرار گرفتهاند. در این پژوهش انواع نانوذرات آهن ساخته شدند ، ساختار و مورفولوژی آنها مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل سطح مخصوص بالا و امکان تحریک آرسینک به جذب یا واکنش ،حذف یون ارسنیک از آبتوسط آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش نانوذرات آهن با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم ساخته شدند، بررسی ساختار کریستالی و مورفولوژی آنها با استفاده ازSEM و XRD انجام شد و حذف ارسنیک از آب های آلوده توسط آنها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان دادند که امکان حذف ارسنیک از آبهای آلوده توسطاین مواد وجود دارد ولی بازده جذب، وابسته به عناصر آلیاژی نانو آهن، مورفولوژی آن، پارامترهای واکنش و بستری است که نانو آهن بر روی آن قرار گرفته است

توضیحات بیشتر