فایل ورد شبيه سازي عددي آسيب ناشي از خمش در کامپوزيتهاي پليمري بازالت/اپوکسي با استفاده از استحکام کششي باقيمانده

لینک دانلود

 فایل ورد شبيه سازي عددي آسيب ناشي از خمش در کامپوزيتهاي پليمري بازالت/اپوکسي با استفاده از استحکام کششي باقيمانده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شبيه سازي عددي آسيب ناشي از خمش در کامپوزيتهاي پليمري بازالت/اپوکسي با استفاده از استحکام کششي باقيمانده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شبيه سازي عددي آسيب ناشي از خمش در کامپوزيتهاي پليمري بازالت/اپوکسي با استفاده از استحکام کششي باقيمانده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي عددي آسيب ناشي از خمش در کامپوزيتهاي پليمري بازالت/اپوکسي با استفاده از استحکام کششي باقيمانده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله، تاثیر میزان خمش بر آسیب ایجاد شده در کامپوزیتهای پلیمری با استفاده از نرمافزار شبیه سازآباکوس 1 به روش عددی اجزای محدود بررسی شدهاست. بدین منظور نمونههای کامپوزیتی به صورت چهارلایهمدلسازی شده و پس از تعریف پارامترهای مهندسی جهت تعریف لایهها، آسیبهای ایجاد شده بر اثر خمش، طی سه گام 2 دینامیک 3 در فضای اکسپلیسیت 4 با استفاده از روش استحکام کششی باقیمانده مورد بررسی قرار گرفته- است. در گام اول نمونههای مدل شده تحت خمش سه نقطهای در خیزهای مختلف 20و15و10و5 میلیمتر قرارگرفتند. در گام دوم فک خمش به محل اولیهی خود بازگشتهاست و در گام سوم، نمونههای حاصل از خمشتحت کشش قرار گرفتهاند. برای تعیین استحکام کششی باقیمانده، نمونهی کامپوزیتی مدل شده، تنها تحت کشش قرار گرفت. با محاسبهی استحکام کششی باقیمانده در نمونهها، میزان آسیب ناشی از خمش در خیزهای متفاوت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتهاست. نتایج نشان میدهد، از 5 تا 63 درصد استحکام در کامپوزیتهای بازالت/ اپوکسی در خیزهای 20 تا 5 میلیمتر باقیمانده است

توضیحات بیشتر