فایل ورد شبيهسازي تبلورمجدد استاتيکي سوپرآلياژ پايه نيکل Nimonic 80A در حين آنيل همدما به روش اتوماسيون سلولي و اجزاي محدود

لینک دانلود

 فایل ورد شبيهسازي تبلورمجدد استاتيکي سوپرآلياژ پايه نيکل Nimonic 80A در حين آنيل همدما به روش اتوماسيون سلولي و اجزاي محدود دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شبيهسازي تبلورمجدد استاتيکي سوپرآلياژ پايه نيکل Nimonic 80A در حين آنيل همدما به روش اتوماسيون سلولي و اجزاي محدود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شبيهسازي تبلورمجدد استاتيکي سوپرآلياژ پايه نيکل Nimonic 80A در حين آنيل همدما به روش اتوماسيون سلولي و اجزاي محدود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شبيهسازي تبلورمجدد استاتيکي سوپرآلياژ پايه نيکل Nimonic 80A در حين آنيل همدما به روش اتوماسيون سلولي و اجزاي محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش شبیهسازی تبلورمجدد استاتیکی و تغییرات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل Nimonic 80A در حین آنیل همدما بااستفاده از روش اتوماسیون سلولی مورد بررسی قرار گرفته است. سینتیک تبلور مجدد استاتیکی وابسته به توزیع انرژی کرنشی ذخیرهشده در ماده میباشد. به منظور بدست آوردن پارامترهای موثر بر تبلورمجدد استاتیکی نظیر توزیع کرنش و انرژی ذخیره شده درمقیاس بزرگ از یک مدل اجزای محدود استفاده شده است. برای بررسی شبیهسازی تغییرات ریزساختاری این آلیاژ در حین آنیل همدما در مقیاس میانی از روش اتوماسیون سلولی احتمالاتی استفاده شده است. در این مدل نرخ جوانهزنی دانههای جدید تابعی ازانرژی ذخیره شده و دمای آنیل در نظر گرفته شده است. همچنین نیروی محرکه پویش مرزدانهها تابعی از توزیع انرژی کرنشی در ماده در نظر گرفته شده است. با استفاده از این مدل تاثیر ناهمگنی تغییر شکل در سینتیک و توزیع تبلور مجدد استاتیکی در حین آنیل در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی با نتایج شبیهسازی مقایسه شده و تطابق خوبی در سینتیک تبلورمجدد و توزیع ریزساختار مشاهده شده است

توضیحات بیشتر