فایل ورد طراحي و ساخت نانو پوشش خودآراي پلي اترايميد-کاپاکاراگنان به منظور بهبود رفتار خوردگي بر آلياژAZ91 براي کاربردهاي پزشکي

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي و ساخت نانو پوشش خودآراي پلي اترايميد-کاپاکاراگنان به منظور بهبود رفتار خوردگي بر آلياژAZ91 براي کاربردهاي پزشکي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي و ساخت نانو پوشش خودآراي پلي اترايميد-کاپاکاراگنان به منظور بهبود رفتار خوردگي بر آلياژAZ91 براي کاربردهاي پزشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي و ساخت نانو پوشش خودآراي پلي اترايميد-کاپاکاراگنان به منظور بهبود رفتار خوردگي بر آلياژAZ91 براي کاربردهاي پزشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي و ساخت نانو پوشش خودآراي پلي اترايميد-کاپاکاراگنان به منظور بهبود رفتار خوردگي بر آلياژAZ91 براي کاربردهاي پزشکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه منیزیم بهدلیل خواص ویژهای نظیر دانسیته پایین، انعطافپذیری، استحکام مطلوب،غیرسمیبودن و زیستتخریبپذیربودن توجه ویژه ای را به عنوان کاشتنیهای موقت در محیط بدن، به خود جلب کردهاست. باوجوداین، مقاومت بهخوردگی کم منیزیم یکی از مهمترینمشکلات این فلز است که سبب محدودیت در کاربرد آن میشود. روشهای گوناگونی به منظور بهبود رفتار منیزیم دنبال شده که از جمله آنمی توان به آلیاژ سازی و انواع فرآیندهای پوششدهی و اصلاح سطح اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بهبود رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم از طریق ترکیبی از فرآیند اصلاح سطحی با کمک آندایزینگ و پوشش پلیمری است. بدین منظور نمونه های آلیاژAZ91 تحت عملیات آندایز در ولتاژو زمانهای مختلف قرار گرفتند و بعد از بهینهسازی پارامترهای فرایند آندایزینگ، نانو پوششی از پلیمرهای زیست سازگار و غیرسمی پلیاترایمید و کاپاکاراگناین به روش خودآرایی بر روی آنها ، ایجاد شد. نتایج حاصل به کمک آزمون خوردگی و میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشانداد که دو مرحله پوششدهی سبب بهبود قابل توجه مقاومت در برابر خوردگی آلیاژAZ91 شد

توضیحات بیشتر