فایل ورد لايه نشاني پلاسمايي NiCrAlY/YSZ به صورت گرادياني بر روي سوپرآلياژ IN738 وبررسي رفتار فصل مشترک و ريزساختار آن

لینک دانلود

 فایل ورد لايه نشاني پلاسمايي NiCrAlY/YSZ به صورت گرادياني بر روي سوپرآلياژ IN738 وبررسي رفتار فصل مشترک و ريزساختار آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد لايه نشاني پلاسمايي NiCrAlY/YSZ به صورت گرادياني بر روي سوپرآلياژ IN738 وبررسي رفتار فصل مشترک و ريزساختار آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد لايه نشاني پلاسمايي NiCrAlY/YSZ به صورت گرادياني بر روي سوپرآلياژ IN738 وبررسي رفتار فصل مشترک و ريزساختار آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد لايه نشاني پلاسمايي NiCrAlY/YSZ به صورت گرادياني بر روي سوپرآلياژ IN738 وبررسي رفتار فصل مشترک و ريزساختار آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش چهار نوع پوشش سپر حرارتی دو، سه، پنج و هفت لایه کامپوزیتی با ضخامتهای یکسان ) 550میکرون( روی سوپرآلیاژ IN738 اعمال شد و خواص ریزساختاری آنها بررسی و با هم مقایسه گردید . پوششدهیتوسط فرآیند پاشش پلاسما در اتمسفر هوا (AP) انجام گردید. به منظور مقایسه دقیقتر این پوششها، دیگر پارامترهای پوششدهی ثابت نگه داشته شده و تنها متغیر، تعداد لایهها بود. در این تحقیق پس از بررسیریزساختار و ترکیب شیمیایی، روش شکلگیری فصل مشترک در پوششهای متداول دولایه و پوششهای نوین گرادیانی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که ریزساختار، درصد تخلخل و ترکیب شیمیایی، در پوششهایچند لایهی کامپوزیتی، بر خلاف پوششهای دو لایه، به صورت تدریجی در طول ضخامت و در حوالی فصل مشترک تغییر میکند به طوری که با افزایش مقدار فاز فلزی NiCrAlY و افزایش تعداد لایهها، درصد تخلخل تامیزان زیادی کاهش مییابد و باعث بهبود قابلملاحظهی خواص کاربردی پوششهای سپر حرارتی میگردد. از طرفی، آزمایشهای شکستنگاری یا بررسی سطح شکست و بررسیهای میکروسکوپی روی این پوششها انجامگردید. نتایج بررسی سطح شکست نیز رشد کمتر ترکها در نمونه 7 لایه را نسبت به نمونه 2 لایه و همچنینتغییر مکانیزم رشد این ترکها را در نمونههای مختلف، با تعداد لایههای متفاوت، تایید میکند. طبق تصاویرمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ SEM ، نمونه دو لایه دارای بیشترین درصد تخلخل در لایه سرامیکی و نمونه 7 لایه دارای کمترین درصد تخلخل در این لایه، بوده است.

توضیحات بیشتر