فایل ورد لايه نشاني پيروليز پاششي اکسيد قلع آلاييده با فلويور: بررسي اثر پارامترهاي دستگاهي دماي لايه نشاني, فشار گاز حامل و فاصله ي نازل تا زيرلايه بر مقاومت سطحي لايه هاي نازک FTO

لینک دانلود

 فایل ورد لايه نشاني پيروليز پاششي اکسيد قلع آلاييده با فلويور: بررسي اثر پارامترهاي دستگاهي دماي لايه نشاني, فشار گاز حامل و فاصله ي نازل تا زيرلايه بر مقاومت سطحي لايه هاي نازک FTO دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد لايه نشاني پيروليز پاششي اکسيد قلع آلاييده با فلويور: بررسي اثر پارامترهاي دستگاهي دماي لايه نشاني, فشار گاز حامل و فاصله ي نازل تا زيرلايه بر مقاومت سطحي لايه هاي نازک FTO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد لايه نشاني پيروليز پاششي اکسيد قلع آلاييده با فلويور: بررسي اثر پارامترهاي دستگاهي دماي لايه نشاني, فشار گاز حامل و فاصله ي نازل تا زيرلايه بر مقاومت سطحي لايه هاي نازک FTO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد لايه نشاني پيروليز پاششي اکسيد قلع آلاييده با فلويور: بررسي اثر پارامترهاي دستگاهي دماي لايه نشاني, فشار گاز حامل و فاصله ي نازل تا زيرلايه بر مقاومت سطحي لايه هاي نازک FTO :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پارامترهای دستگاهی پیرولیز پاششی شامل دمای لایه نشانی, فشار گاز حامل و فاصله ی نازل تا زیرلایه از عوامل تاثیرگذار بر خواص لایه نازک اکسید قلع آلاییده با فلویور است. به منظور لایه نشانی FTO بر روی شیشه نوری، دستگاه لایه نشانی پیرولیز پاششی طراحی و ساخته شد. با هدف بررسی اثر پارامترهای دستگاهی بر فرآیند لایه نشانی، در ابتدا نرخ جریان محلول معادل min/ml 6 ،فشار گازحامل atm 5/0 و فاصله نازل تا زیرلایه cm 30 به عنوان پارامترهای اولیهی دستگاهی در نظر گرفته شد. سپس اثر دما بر خواص الکتریکی لایه نازک بررسی شد. با افزایش دما تا C 500 ،مقاومت سطحی لایه های نازک FTO کاهش یافت و دمای مناسب برای لایه نشانی C 500 بدست آمد. در ادامه نیز با تغییر مقادیر فشار گاز حامل در حین ثابت بودن سایر پارامترهای دستگاهی، اثر این پارامتر بر رسانایی الکتریکی پوشش FTO نیز بررسی شد. فشار گاز بالا (1 ،5/1 و 5/2 اتمسفر) باعث پراکندن بیشتر قطرات پاشش و کاهش مقاومت سطحی پوشش شد و فشار گاز حامل atm 7/0 به عنوان فشار گاز حامل با کمتریت مقاومت سطحی شناسایی شد. با افزایش فاصله ی نازل تا زیرلایه مقدار مقاومت سطحی با توجه به افت نرخ لایه نشانی کاهش یافت. فاصله ی نازل تا زیرلایه 30cm به دلیل شفافیت نوری قابل ملاحظه ی پوشش به عنوان فاصله مطلوب زیرلایه تا نازل به دست آمد.

توضیحات بیشتر