فایل ورد مشخصهيابي الکتروشيميايي آند MMO و مقايسه رفتار الکتروکاتاليزوري آن با آندي ازجنس آلياژ سرب در استخراج مس از محلول اسيد سولفوريک حاوي يونهاي مس

لینک دانلود

 فایل ورد مشخصهيابي الکتروشيميايي آند MMO و مقايسه رفتار الکتروکاتاليزوري آن با آندي ازجنس آلياژ سرب در استخراج مس از محلول اسيد سولفوريک حاوي يونهاي مس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مشخصهيابي الکتروشيميايي آند MMO و مقايسه رفتار الکتروکاتاليزوري آن با آندي ازجنس آلياژ سرب در استخراج مس از محلول اسيد سولفوريک حاوي يونهاي مس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مشخصهيابي الکتروشيميايي آند MMO و مقايسه رفتار الکتروکاتاليزوري آن با آندي ازجنس آلياژ سرب در استخراج مس از محلول اسيد سولفوريک حاوي يونهاي مس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مشخصهيابي الکتروشيميايي آند MMO و مقايسه رفتار الکتروکاتاليزوري آن با آندي ازجنس آلياژ سرب در استخراج مس از محلول اسيد سولفوريک حاوي يونهاي مس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آندهای فعال شده با اکسیدهای فلزی نجیب دارای کاربردهای زیادی هستند. در واقع این آندها بخشی از آندهای پایدار از نظر ابعادی با پوشش اکسیدی هستند. در این مقاله، پوشش اکسید فلزی 3 تایی شامل Ir ، Ti و Ta رویزیر لایه تیتانیوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. بدین منظور با استفاده از روش تجزیهی حرارتی، اکسید فلزی سه تایی شامل Ir ، Ti و Ta بر سطح زیر لایه تیتانیوم ایجاد میشود. به منظور مطالعه رفتار خوردگی الکترود از آزمونهایپلاریزاسیون آندی و ولتامتری سیکلی، برای بررسی مورفولوژی پوشش اکسیدی آند از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM (، و به منظور مشخصهیابی ریزساختار پوشش الکترود از آنالیز EDS استفاده شد. همچنین تاثیر آند MMO وآند آلیاژ سرب بر استخراج مس از محلول اسید سولفوریک حاوی یونهای مس )الکترووینینگ مس( روی راندمانجریان و انرژی مصرفی در چگالی جریان 05 آمپر بر متر مربع مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج نشان داد که آند MMO فعالیت الکتروکاتالیزوری بالاتر و ولتاژ سل پایینتر )مصرف انرژی کمتر( در مقایسه با آند از جنس آلیاژ سربخواهد داشت

توضیحات بیشتر