فایل ورد مشخصهيابي نانوکامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با نانو سيليکا

لینک دانلود

 فایل ورد مشخصهيابي نانوکامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با نانو سيليکا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مشخصهيابي نانوکامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با نانو سيليکا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مشخصهيابي نانوکامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با نانو سيليکا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مشخصهيابي نانوکامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با نانو سيليکا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این پژوهش، یک نانوکامپوزیت زمینه منیزیمی از جنس آلیاژ AZ91C تقویتشده با 2 درصد وزنی نانو سیلیکای ذرهای بهروش ریختهگری گردابی تهیه شد. ابتدا مخلوط پودر نانو سلیکا و برادههای شمش منیزیم در داخل شمش منیزیم AZ91C جاگذاری و مجموعه در داخل یکبوته گرافیتی و با استفاده از دو کوره ذوب گازی و مقاومتی تا دمای 750 درجه سانتیگراد حرارت داده شد. سپس همزدن مذاب بهمدت 15دقیقه با سرعت 500 دور در دقیقه انجام گرفت و دوغاب کامپوزیتی در دمای 720 درجه سانتیگراد در قالب فلزی پیشگرم شده ریختهگری شدند. برای مقایسه نتایج، نمونههایی بدون تقویتکننده و با 2 درصد وزنی نانو ذرات تقویتکننده تحت شرایط کاملا یکسان ریختهگری شدند.بررسیهای ساختاری و مکانیکی، بهبود ریزساختار، کاهش تخلخل و افزایش سختی، استحکام کششی و استحکام تسلیم در نمونه کامپوزیتیحاوی 2 درصد وزنی نانو ذرات اکسید سیلیسیم را نشان داد. مقدار سختی، استحکام تسلیم و استحکام کششی بهترتیب از 65 برینل، 82 مگاپاسکال و 165 مگاپاسکال در نمونه بدون تقویتکننده به 75 برینل، 96 مگاپاسکال و 173 مگاپاسگال در نمونه کامپوزیتی افزایش یافت

توضیحات بیشتر