فایل ورد مطالعھ تاثير متغييرھاي موجود در فرايند سنتز بر مورفولوژي و پتانسيل زتا نانو ذرات ھيدروکسي آپاتيت

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعھ تاثير متغييرھاي موجود در فرايند سنتز بر مورفولوژي و پتانسيل زتا نانو ذرات ھيدروکسي آپاتيت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعھ تاثير متغييرھاي موجود در فرايند سنتز بر مورفولوژي و پتانسيل زتا نانو ذرات ھيدروکسي آپاتيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعھ تاثير متغييرھاي موجود در فرايند سنتز بر مورفولوژي و پتانسيل زتا نانو ذرات ھيدروکسي آپاتيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعھ تاثير متغييرھاي موجود در فرايند سنتز بر مورفولوژي و پتانسيل زتا نانو ذرات ھيدروکسي آپاتيت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ھدف از مطالعھ اخیر بررسی تاثیر حضور و یا عدم حضور بسترھای پلیمری بر مورفولوژی، اندازه ذرات و مقدار بار سطحی ذرات ھیدروکسی آپاتیت بوده است. بدین منظور از یک روش رسوب شیمیاییاصلاح شده برای سنتز فاز مورد نظر استفاده گردید. پلی وینیل الکل و ژلاتین دو پلیمری بودند کھ بدین منظور در نظر گرفتھ شدند. جھت بررسی ھای فازی از آنالیز اشعھ ایکس، و جھت مطالعھ اندازه ومورفولوژی ذرات از آنالیز میکروسکوب الکترون عبوری استفاده شد. علاوه بر این پتانسیل زتا بھ کمک زتا سایزر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ھای صورت گرفتھ نشان داد کھ نوع پلیمر بھ کارگرفتھ شده و فرایند خشک کردن میتواند تاثیر قابل توجھی بر اندازه ذرات و مورفولوژی انھا داشتھ باشد. نتایج مطالعھ پتانسیل زتا نشان داد کھ با وجود آنکھ ذرات سنتز شده دارای بار سطحیمنفی میباشند اما عوامل تاثیر گذار بر مورفولوژی و اندازه ذرات تاثیری قابل توجھی بر پتانسیل سطحی ذرات نداشتند.

توضیحات بیشتر