فایل ورد مطالعه اثر فرکانس و فاکتور همپوشاني بر ريزساختار حوضچه مذاب در ذوب سطحي با ليزرپالسي با استفاده از شبيه سازي ميدان فازي

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه اثر فرکانس و فاکتور همپوشاني بر ريزساختار حوضچه مذاب در ذوب سطحي با ليزرپالسي با استفاده از شبيه سازي ميدان فازي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه اثر فرکانس و فاکتور همپوشاني بر ريزساختار حوضچه مذاب در ذوب سطحي با ليزرپالسي با استفاده از شبيه سازي ميدان فازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه اثر فرکانس و فاکتور همپوشاني بر ريزساختار حوضچه مذاب در ذوب سطحي با ليزرپالسي با استفاده از شبيه سازي ميدان فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه اثر فرکانس و فاکتور همپوشاني بر ريزساختار حوضچه مذاب در ذوب سطحي با ليزرپالسي با استفاده از شبيه سازي ميدان فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اثر فرکانس پالس و درصد همپوشانی پالسها بر ریزساختار حوضچه مذاب در فرایند ذوب سطحی یک فلز خالص با لیزر پالسی مطالعه شد. برای این منظور از روش شبیه سازی میدان فازی استفاده شد. همچنین یک مدل تحلیلیجهت پیش بینی ریزساختار حوضچه مذاب ارایه گردید. نتایج نشان داد که در درصد های بالای همپوشانی و یا فرکانس های بالا، حوضچه مذاب شامل ساختار یکنواختی از دانههای توسعه یافته در جهت حرکت منبع حرارتیاست درحالیکه با کاهش فرکانس و یا درصد همپوشانی، ساختاری غیریکنواخت از دانهها در حوضچه مذاب تشکیل میشود. بر مبنای نتایج حاصل، یک نقشه ریزساختاری برای فرایند ذوب سطحی با لیزر پالسی ارایه شد.

توضیحات بیشتر