فایل ورد مطالعه رفتار ترشوندگي و خوردگي پوششهاي رسوب الکتريکي دوتايي نيکل/ نيکل-کبالت با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه رفتار ترشوندگي و خوردگي پوششهاي رسوب الکتريکي دوتايي نيکل/ نيکل-کبالت با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه رفتار ترشوندگي و خوردگي پوششهاي رسوب الکتريکي دوتايي نيکل/ نيکل-کبالت با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه رفتار ترشوندگي و خوردگي پوششهاي رسوب الکتريکي دوتايي نيکل/ نيکل-کبالت با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه رفتار ترشوندگي و خوردگي پوششهاي رسوب الکتريکي دوتايي نيکل/ نيکل-کبالت با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، سطوح فوق آبگریز با زاویه تماس بیش از 150 با آب، به خاطر ویژگیهایی همچون: دفع آب، خودتمیزشوندگی، عملکرد ضد یخ و ضد خوردگی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. تحقیقات نشان داده است که رسوبدهیالکتریکی یکی از بهترین روشها برای ایجاد سطوح آبگریز و فوق آبگریز فلزی است، که در آن با مدیریت پارامترهای مختلف، خواص آبگریزی سطح تا حد زیادی قابل کنترل است. پوششهای فوق آبگریز فلزی تولید شده با رسوب دهیالکتریکی عموما طی دو مرحله رسوبدهی در حمام واحد تشکیل میشوند و جنس نانوزبریها و میکرو زبریها یکسان است. در این پژوهش پوششها با دو مرحله رسوبدهی الکتریکی در حمامهای متفاوت بر زیرلایه از جنس مستشکیل شدهاند و تاثیر میکرو- نانو زبریهای غیر همجنس) نیکل و نیکل- کبالت( بر رفتار خوردگی و آبگریزی سطح،مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد پوششهای حاصله، خواص آبگریزی سطح زیرلایهی مس را به علت زبر کردن سطح، بهبود بخشیدهاند. همچنین رفتار خوردگی پوششها با آزمون پلاریزاسیون ارزیابی شده و نتایج حاکی از بهبود خواص خوردگی با افزودن این پوششها به زیرلایهی مس می باشد

توضیحات بیشتر