فایل ورد مطالعهي ريزساختار و استحالههاي فازي در آلياژهاي سهتايي TiNiTa ساخته شده به روش متالورژي پودر

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعهي ريزساختار و استحالههاي فازي در آلياژهاي سهتايي TiNiTa ساخته شده به روش متالورژي پودر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعهي ريزساختار و استحالههاي فازي در آلياژهاي سهتايي TiNiTa ساخته شده به روش متالورژي پودر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعهي ريزساختار و استحالههاي فازي در آلياژهاي سهتايي TiNiTa ساخته شده به روش متالورژي پودر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعهي ريزساختار و استحالههاي فازي در آلياژهاي سهتايي TiNiTa ساخته شده به روش متالورژي پودر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش قطعات حافظهدار دمای بالا از آلیاژ سهتایی Ti-Ni-Ta با استفاده از روش متالورژی پودر به طورموفقیتآمیزی ساخته شدند. دستگاههای پراش اشعهی ایکس ) XRD (، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM )همراه با آنالیز نقطهای ) EDS ( و کالریمتری افتراقی روبشی ) DSC ( برای بررسی ریزساختار و دماهای استحاله مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر میزان عنصر تانتالم بر روی دماهای استحاله مارتنزیتی و آستنیتی ارزیابی شد.بیشترین دمای استحاله برای آلیاژ Ni45Ti45Ta10 حاصل شد. دماهای شروع تشکیل مارتنزیت ) Ms ( و پایان تشکیل آستنیت ) Af ( در این آلیاژ به ترتیب برابر 91 و 135 درجه سانتیگراد بدست آمد. همچنین افزایشتانتالم باعث حذف استحاله فاز واسطهی R میگردد. در نتیجه استحاله مارتنزیتی دو مرحلهای B19´RB2به استحاله مارتنزیتی یک مرحلهای B19´B2 تبدیل میشود. بر اساس تصاویر میکروسکوپی مناطق غنی ازتانتالم در آلیاژ تشکیل شده است. همچنین فاز زمینه NiTi مقداری از اتمهای تانتالم را در خود حل می کند. با توجه به نتایج آزمون ) EDS ( و ) DSC ( افزایش نسبت تیتانیم + تانتالم به نیکل در فاز زمینه NiTi باعث افزایش قابل ملاحظه دماهای استحاله در آلیاژ میگردد

توضیحات بیشتر