فایل ورد مقايسه رفتار سيلاني فولادهاي K100 و AISI410 در خلال تغييرشکل در دماهاي بالا

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه رفتار سيلاني فولادهاي K100 و AISI410 در خلال تغييرشکل در دماهاي بالا دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه رفتار سيلاني فولادهاي K100 و AISI410 در خلال تغييرشکل در دماهاي بالا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه رفتار سيلاني فولادهاي K100 و AISI410 در خلال تغييرشکل در دماهاي بالا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه رفتار سيلاني فولادهاي K100 و AISI410 در خلال تغييرشکل در دماهاي بالا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر رفتار تغییرشکل گرم فولاد ابزارK100 و فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI410 مقایسه شدهاند.با توجه به تشابه در میزان عناصر آلیاژی دو فولاد، اختلاف در رفتار تغییرشکل گرم به جهت تفاوت در میزان کربن (79/1 %وزنی در فولاد K100 و 08/0 %وزنی برای 410 (و پتانسیل رسوبگذاری کاربیدی ناشی از آن مورد 1ت بررسی قرار گرفت. برای این منظور آزمون فشار گرم با نرخهای کرنشتا 0/001 s-1 ،900°C دماهای در 1 sC °1000 و C°1100 انجام شد و رفتار سیلانی فولادهای مذکور به کمک روابط بنیادین مورد بررسی قرار گرفتند. در هر دو فولاد، تنش سیلان وابستگی شدیدی به دما و سرعت تغییرشکل داشت. به طوریکه با کاهش دما و افزایش سرعت تغییر شکل، تنش سیلان افزایش یافت. همچنین، نمودارهای سیلان فولاد K100 نشانههای وقوع پدیده تبلور مجدد دینامیکی بیشتری را نسبت به 410 نشان دادند. بر این مبنا، استنباط می شود که تمایل بیشتر به تبلورمجدد دینامیکی در فولاد K100 به دلیل حضور کاربیدهای درشت کروم به عنوان منشا جوانهزنی تبلورمجدد باشد. میزان انرژی فعالسازی تغییرشکل گرم برای فولاد K100 حدود mol/kJ 7/350 و برای فولاد 410 برابر با mol/kJ 448 به دست آمد، که خود گویای اختلاف در رفتار سیلانی دو فولاد بود.

توضیحات بیشتر