فایل ورد مقايسه ريزساختار کامپوزيت 3O2Al/Al و Al/SiC تهيه شده به روش ريختهگري گردابي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ريزساختار کامپوزيت 3O2Al/Al و Al/SiC تهيه شده به روش ريختهگري گردابي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ريزساختار کامپوزيت 3O2Al/Al و Al/SiC تهيه شده به روش ريختهگري گردابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ريزساختار کامپوزيت 3O2Al/Al و Al/SiC تهيه شده به روش ريختهگري گردابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ريزساختار کامپوزيت 3O2Al/Al و Al/SiC تهيه شده به روش ريختهگري گردابي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق، کامپوزیتهای 3O2Al/Al و Al/SiC بهروش ریختهگری گردابی تهیه، سپس ریزساختار حاصل مورد ارزیابی قرار گرفت. زمینه از آلیاژ پایه آلومینیوم 356 A و ذرات آلومینا و سیلیسیمکاربید با 5% کسرحجمی ومیانگین اندازه 1-3/. میکرومتر بهعنوان تقویتکننده انتخاب شدند. پارامترهای موثر در فرایند ریختهگری گردابی - شامل: سرعت و زمان همزدن، شکل و ابعاد همزن، ارتفاع همزن تا کف بوته، چگونگی ورود ذرات به مذاب و ...بهصورت بهینه و بر اساس مطالعات پیشین سایر محققان لحاظ شد. میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مجهز به آنالیزگر شیمیایی و روبشگر سطحی جهت مطالعه ریزساختار مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپی نورینشان داد، ذرات تقویتکننده همگن و یکنواخت در زمینه توزیع شدهاند و ساختار کامپوزیتها غیردندریتی وشبهکروی میباشد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نشان داد؛ ذرات تقویتکننده در فضای بیندانهها، حفراتگازی و انقباضی و مرزدانهها توزیع شدهاند. تصاویر آنالیز روبشگر سطحی نفوذ اتمهای کربن و سیلیسیم در فصلمشترک با آلومینیوم و ایجاد اتصال با زاویه مناسب را تایید کرد؛ در حالی که ذرات آلومینا نسبت به مذاب آلومینیوم پایدارند. الگو پراش اشعه ایکس حضور ذرات تقویتکننده در زمینه را تایید و هیچ گزارشی مبنی بر واکنش مخرب در فصلمشترک زمینه -ذره ارایه نشد.

توضیحات بیشتر