فایل ورد ممانعت از خوردگي فولاد ساده کربني در محيط اسيد کلريدريک يک مولار با استفاده از يک بازدارنده سبز جديد

لینک دانلود

 فایل ورد ممانعت از خوردگي فولاد ساده کربني در محيط اسيد کلريدريک يک مولار با استفاده از يک بازدارنده سبز جديد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ممانعت از خوردگي فولاد ساده کربني در محيط اسيد کلريدريک يک مولار با استفاده از يک بازدارنده سبز جديد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ممانعت از خوردگي فولاد ساده کربني در محيط اسيد کلريدريک يک مولار با استفاده از يک بازدارنده سبز جديد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ممانعت از خوردگي فولاد ساده کربني در محيط اسيد کلريدريک يک مولار با استفاده از يک بازدارنده سبز جديد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از اکثر بازدارندههای خوردگی مورد استفاده در محیط اسیدی، توسعه و کاربرد بازدارندههای دوستدار محیط زیست در صنایع مختلف ضروری میباشد. در تحقیقحاضر، به منظور دست یابی به یک بازدارنده سبز، ابتدا عصارهگیری گیاه انجبار (Bistorta Officinalis) توسط روش ماسراسیون انجام شد. سپس رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسید کلریدریک یک مولاردر حضور عصاره گیاه انجبار، با استفاده از آنالیز تافل منحنی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و آنالیز سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره گیاه انجبار با غیرفعالکردن نقاط آندی و کاتدی روی سطح فلز، تاثیر ممانعتکنندگی مطلوبی بر خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسیدی دارد و میتوان با استفاده از عصاره این گیاه در صنعت، خطر آلودگیهای زیست محیطی ناشی از بازدارندههای آلی را به میزان زیادی کاهش داد.

توضیحات بیشتر