فایل ورد نقش پوششTiN اعمال شده به روش PACVD و نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص ريزساختاري فولاد گرمکار H13

لینک دانلود

 فایل ورد نقش پوششTiN اعمال شده به روش PACVD و نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص ريزساختاري فولاد گرمکار H13 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش پوششTiN اعمال شده به روش PACVD و نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص ريزساختاري فولاد گرمکار H13  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش پوششTiN اعمال شده به روش PACVD و نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص ريزساختاري فولاد گرمکار H13،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش پوششTiN اعمال شده به روش PACVD و نيتروژندهي پلاسمايي بر خواص ريزساختاري فولاد گرمکار H13 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر فرآیند پوششدهی به وسیلهی روشهای PACVD و نیتراسیون پلاسمایی بر روی برخی خواص ریزساختاری زیرلایه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. پوشش تیتانیمنیترید در دمای 510 بر رویزیرلایهی فولاد 13H ایجاد گردید. گازهای واکنشگر 4TiCl ، 2N ، 2H و Ar با فشار به ترتیب 1 / 0 ، 5 / 2 ، 5 / 1 و rmba 5 / 1 برای ایجاد پوشش تیتانیومنیترید مورد استفاده قرار گرفتند. فرآیند نیتراسیون پلاسمایی در دمای 500 و درشرایطی صورت پذیرفت که نسبت گازی N2N2+H2 برابر با 15 % بود. مشخصهیابی پوششهای ایجاد شده بر رویزیرلایه بوسیلهی میزان ضخامت پوشش، میکروسختیسنجی، ترکیب فازی و مورفولوژی سطح پوششها مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیهای زبری سطح نشان داد که زبری سطح) Ra ( در روش نیتراسیون پلاسمایی برابرnm130 و در روش PACVD برابر با nm30 میباشد. سختی پوشش تیتانیوم نیترید برابر با 1300 ویکرز میباشد در حالی که سختی سطح زیرلایه بعد از نیتراسیون پلاسمایی برابر با 1200 ویکرز میباشد

توضیحات بیشتر