فایل ورد نقش ذرات تقويت¤کننده کاربيد سيليسيم بر چقرمگي کامپوزيت¤هاي SiC-Al6061تحت بارگذاري خمشي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش ذرات تقويت¤کننده کاربيد سيليسيم بر چقرمگي کامپوزيت¤هاي SiC-Al6061تحت بارگذاري خمشي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش ذرات تقويت¤کننده کاربيد سيليسيم بر چقرمگي کامپوزيت¤هاي SiC-Al6061تحت بارگذاري خمشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش ذرات تقويت¤کننده کاربيد سيليسيم بر چقرمگي کامپوزيت¤هاي SiC-Al6061تحت بارگذاري خمشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش ذرات تقويت¤کننده کاربيد سيليسيم بر چقرمگي کامپوزيت¤هاي SiC-Al6061تحت بارگذاري خمشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم از جمله مواد سازهای هستند که دارای استحکام، سفتی و مقاومت به سایش بیشتر و چقرمگی شکست کمتری در مقایسه با فلز زمینه میباشند. در پژوهش حاضر کامپوزیتهای -Al6061SiC با درصدهای حجمی مختلف با استفاده از روش اکستروژن داغ تولید گردید. با توجه به اهمیت میزان چقرمگی کامپوزیتها ونقش کسر ذرات تقویت کننده بر رفتار شکست این دسته از مواد، از آزمون خمش جهت بررسی چقرمگی کامپوزیتها استفاده شده است. بدین منظور چقرمگی جوانهزنی، اشاعه و کل قطعات در حالت شبه استاتیک و با استفاده از آزمون خمش سه نقطه مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزودن ذرات تقویتکننده استحکام خمشی، کرنش سختی و قابلیت حمل بار بشدت کاهش مییابد. افت مقادیر فوق هم ارز با کاهش میزان چقرمگی جوانهزنی و اشاعه و درنتیجه چقرمگی کل میباشد. همچنین بررسی مکانیزمهای شکست در تمامی نمونهها حاکی از تغییر مکانیزم شکست با ورود ذرات به زمینه آلومینیومی و همچنین تغییر در ابعاد ویژگیهای شکست با افزایش کسر ذرات میباشد.

توضیحات بیشتر