فایل ورد ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانوساختار Fe-Co-Ni

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانوساختار Fe-Co-Ni دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانوساختار Fe-Co-Ni  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانوساختار Fe-Co-Ni،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگيهاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ نانوساختار Fe-Co-Ni :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش مشترک و پنجمين کنفرانس بين المللي انجمن مهندسي مواد و متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تکامل میکروساختار، مکانیزم تشکیل نانوساختار و رفتار مغناطیسی آلیاز نانوساختار 20Ni30Co50Fe ، بهوسیلهی آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. خواص ساختاری و مغناطیسی، توسط آنالیز پراش اشعهی ایکس، میکروسکوپالکترونی روبشی و دستگاه مغناطیسسنج ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پراش اشعهی ایکس نشان داد که در طول فرآیندهای آلیاژسازی مکانیکی، محلول جامد پایه Fe با شبکه BCC بعد از 16 ساعت آسیابکاری تشکیل شد. بعد از 16 ساعت، اندازه دانهی پودرها به کمترین مقدار خود در حدود nm 6 / 21 رسید. همچنین، بعد از زمان آسیابکاری 48 ساعت، کرنش شبکه وکسر حجمی مرزدانه بهترتیب حدود 35 / 0 % و 48 / 3 % رسیدند. اصلاح اندازه دانه، باعث افزایش مغناطش اشباع تا حدود emu/g 24 / 133 و افزایش پسماند تا نزدیک به Oe 76 / 297 بهترتیب برای زمانهای آسیابکاری 2 و 48 ساعت شده است. مغناطش پسماند و نسبت مغناطش پسماند به اشباع در طی فرآیندهای آلیاژسازی مکانیکی روندی افزایشی داشتند

توضیحات بیشتر