فایل ورد اثر آنتياکسيداني عصاره وليک بر ماهي قزل آلاي رنگين کمان در شرايط نگهداري سرد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر آنتياکسيداني عصاره وليک بر ماهي قزل آلاي رنگين کمان در شرايط نگهداري سرد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر آنتياکسيداني عصاره وليک بر ماهي قزل آلاي رنگين کمان در شرايط نگهداري سرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر آنتياکسيداني عصاره وليک بر ماهي قزل آلاي رنگين کمان در شرايط نگهداري سرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر آنتياکسيداني عصاره وليک بر ماهي قزل آلاي رنگين کمان در شرايط نگهداري سرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي و بيست و چهارمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ماهیان از غذاهای بسیار فسادپذیر بوده و برای جلوگیری یا به تعویق انداختن فساد آنها استفاده از مواد نگهدارنده طی نگهداری ضروری است. عصارههای گیاهی، یکی از منابع خوب آنتیاکسیدانی و مواد ضد میکروبی هستند. هدف از این پژوهش،بررسی تاثیر آنتیاکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره گیاه ولیک بر افزایش عمر ماندگاری ماهی قزلآلای رنگینکمان شکم خالی نگهداری شده در شرایط سرد (1±4 درجه سانتیگراد) بود. جهت عصاره گیری ولیک از روش کلونجر استفاده شد وعصاره با بریکس 20 به دست آمد. پس از تهیه فیله ماهیها، عصاره ولیک در چهار مقدار 7،4،0و10 میلیلیتر به فیلهها آغشتهشد. سپس نمونهها بستهبندیشده و به مدت 1 ،3 ،6 ،9 و 12 روز در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. آزمایشهای شیمیایی شامل شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBA ،(شاخص پراکسید (PV (در یک دوره 12 روزه انجام شد. همانطور کهنتایج این مطالعه نشان دادند، بالاترین مقدار تیوباربیتوریک اسید (TBA (با میانگین 333/32 در سطح 10 میلیلیتر عصاره ولیک در روز 12 دوره نگهداری به دست آمد. همچنین، بالاترین مقادیر پراکسید (PV (با میانگینهای 833/20 و 5/20 به ترتیب در سطوح صفر و چهار میلیلیتر عصاره در روز 12 دوره نگهداری اتفاق افتاد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره ولیک به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی همچون ترکیبات فنولیک در به تاخیر انداختن فساد واکسیداسیون چربی در بافت فیله ماهی موثر هستند.

توضیحات بیشتر